อิฐมวลเบาตราไทยคอน
WELCOME บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด

“จากผู้นำด้านก่อสร้างสู่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน”block บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทสี่แสงการโยธาจำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านก่อสร้างในประเทศไทย คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน ควบคู่ไปกับช่องทางในการดำเนินธุรกิจจึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้นในปี 2547 โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนี ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อสินค้าอิฐมวลเบาไทคอน (Thaicon product)
 อิฐมวลเบาไทคอนมีคุณสมประโยชน์เหนือกว่าอิฐก่อสร้างประเภทอื่นๆ หลายด้าน เช่น กันไฟ กันเสียง กันความร้อนใช้งานง่าย ทนทาน น้ำหนักเบา ซึ่งช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง และค่าแรงงาน อิฐมวลเบาไทคอนจึงเป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น