อิฐมวลเบาตราไทยคอน
WELCOME บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด

“จากผู้นำด้านก่อสร้างสู่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน”block บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทสี่แสงการโยธาจำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านก่อสร้างในประเทศไทย คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน ควบคู่ไปกับช่องทางในการดำเนินธุรกิจจึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้นในปี 2547 โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนี ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อสินค้าอิฐมวลเบาไทคอน (Thaicon product)
 อิฐมวลเบาไทคอนมีคุณสมประโยชน์เหนือกว่าอิฐก่อสร้างประเภทอื่นๆ หลายด้าน เช่น กันไฟ กันเสียง กันความร้อนใช้งานง่าย ทนทาน น้ำหนักเบา ซึ่งช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง และค่าแรงงาน อิฐมวลเบาไทคอนจึงเป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง1 ความคิดเห็น:

  1. Significant amounts of CNC milling is used in the aerospace trade for precision machining, tooling, and mold components. For example, the Airbus A350 XWB used greater than 1000 completely different milled elements in its construction. The dental software of CNC machines made its debut in 1870 when a French engineer had high-quality dental prosthetics milled from wax models. These had been the earliest makes an attempt to provide precise and christmas shower curtains detailed elements through numerical management milling. This is essential in subtractive manufacturing processes like CNC machining where the high counterforces can tear the wood apart along the grain as a substitute of chopping through it. A low-cost engineering plastic, CNC machined Acrylonitrile Butadiene Styrene is excellent for prototypes outcome of} its low value and production-like qualities.

    ตอบลบ