วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประโยชน์ของอิฐมวลเบา

ประโยชน์ของอิฐมวลเบา


อิฐมวลเบากับเจ้าของโครงการ (Developer)


งานเสร็จเร็วกว่า ทำให้ขายสินค้า (บ้าน) ได้เร็วกว่า เงินหมุนเวียนเร็วกว่า
เป็นสินค้าที่มีความนิยมแพร่หลาย ทำให้โครงการที่ทำมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพิ่มจุดขาย
ลดค่าใช้จ่ายก่อสร้างลง เนื่องจากน้ำหนักโครงสร้างลดลง

อิฐมวลเบากับผู้รับเหมา (Contractor)


ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลง เนื่องจากใช้ Joint น้อยลงกว่า 2.5%
เวลาก่อสร้างเร็วขึ้นกว่า 30% จากขนาดที่ใหญ่ขึ้น
น้ำหนักเบากว่า ก่อสร้างได้เร็วกว่า ใช้ช่างก่อจำนวนน้อยลง
แข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
มีหลากหลายขนาดให้เลือกตามความจำเป็นหน้างาน
ง่ายต่อการก่อสร้าง มีมิติแน่นอน ลดการใช้ปูนฉาบ และปูนก่อลง

อิฐมวลเบากับเจ้าของบ้าน (Home owner)

อยู่เย็นเป็นสุข เพราะอิฐไทคอน ช่วยลดและดุดซึมเสียง กันความร้อน ทันสมัย ไม่ติดไฟ
ลดค่าไฟฟ้าลงกว่า 30%
ปลวกไม่กิน
ต้นทุนการซ่อมแซมต่ำ

อิฐมวลเบากับผู้แทนจำหน่าย (Agent)

สินค้าติดตลาด ง่ายต่อการขาย และทำกำไรได้ง่าย
น้ำหนักเบา ช่วยลดค่าใช้จ่ายขนส่งในการจัดจำหน่ายสู่ลูกค้า

อิฐมวลเบากับสิ่งแวดล้อม (Environment)

การผลิตไม่มีสารเป็นพิษเจือปน
ไม่ปล่อยก๊าซออกสู่บรรยากาศจากขบวนการผลิต
ใช้พลังงานในการผลิตน้อยลงกว่าครึ่ง เมื่อเทียบกับการผลิตอิฐมอญเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และลดก๊าซเรือนกระจก
Joint ที่ลดลงทำให้ใช้ปูนซิเมนต์ในการก่อน้อยลง ช่วยลดปัญหาก๊าซ CO2 ในบรรยากาศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น