วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

อิฐมวลเบาจังหวัดราชบุรี (Aerated Bricks, Ratchaburi Province)

อิฐมวลเบาจังหวัดราชบุรี 

(Aerated Bricks, Ratchaburi Province)


บทความนี้จะกล่าวถึง อุตาสาหกรรมอิฐมวลเบาใน    จังหวัดราชบุรี  รวมถึงการตลาดของอิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรี  และความต้องการใช้งานอิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรีในประเด็นต่างๆ   

ก่อนอื่นจะพาเพื่อนเพื่อน ไปรู้จักจังหวัดราชบุรีโดนสังเขป   เมืองราชบุรีเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก  โดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ของประเทศ  เหนือติดกับจังหวัดกาญจนบุรีทิศใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรีทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม และนครปฐม   จังหวัดราชบุรีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคของเป็น 10 อำเภอ  

อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี
อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี

ความต้องการใช้งานอิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรี   

                จังหวัดราชบุรีมีอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าเป็นลำดับต้นต้นของประเทศ ถ้ากรรมหลักอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งเป็นหนึ่งในแปดหนึ่งใน 18 จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยตั้งอยู่ที่ อำเภอโพธาราม  ศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญกระจายอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองใหญ่ได้แก่   เมืองราชบุรีบ้านโป่ง    โพธารามเป็นต้น  ในจังหวัดราชบุรีมีสถาบันอุดมศึกษาอยู่ใหญ่ใหญ่อยู่ 3-4 สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี    จึงทำให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน   สถานที่ราชการ  โรงงาน   อาคารพาณิชย์หอพักนักศึกษา  รองรับกับประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ที่จังหวัดราชบุรี  เพราะพื้นที่ที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่  ก่อสร้างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รอบๆสถานศึกษา เป็นเรื่องปกติธรรมดา สำหรับชุมชนที่มีสถานศึกษา อิฐมวลเบาเป็นกิจที่นำมาใช้ก่อสร้างทำเป็นผนังอาคารบ้านเรือน  อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากพวกแบตแต่ผู้ใช้อาคารเป็นอย่างมาก  เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของอิฐมวลเบาที่มีความแตกต่างกว่าอิฐก่อผนังประเภทอื่น   ให้มีการต้องการใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรีจำนวนมาก  ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายใน เป็นข้อมูลในปี 2564 ที่ผ่านมามีการใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรีรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านก้อน   จะเห็นได้ว่าความต้องการใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรีในปีที่ผ่านมาไม่น้อยเลยทีเดียว  ในราชบุรีมีโรงงานที่เกิดใหม่ในอุตสาหกรรมบ้านโป่ง ขึ้นอยู่มากมาย  จึงทำให้มีความต้องการใช้อิฐมวลเบาดังข้อมูลที่แจ้งไปในเบื้องต้น และคาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2565  อัตราการใช้อิฐมวลเบาเพิ่มขึ้นอีก 10% ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี
อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี

อิฐมวลเบา ที่นิยมใช้งานในจังหวัดราชบุรี

           จากความต้องการใช้งานอิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรีนั้นจะเห็นได้ว่าอิฐมวลเบาที่ใช้ในการก่อผนังเป็นที่นิยมของประชาชนและผู้ที่ทำการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก  มวลเบาส่วนใหญ่ที่นิยมใช้งานกันในจังหวัดราชบุรี  บ่อยครั้งและติดตลาดก็จะเป็นอิฐมวลเบาตาเพชร  อิฐมวลเบาไทคอน อิฐมวลเบาตราสมาร์ทบล็อก  อิฐมวลเบาตราทีพีไอ อิฐมวลเบาตรานกอินทรีย์  ในจังหวัดราชบุรีไม่มีโรงงานที่ผลิตอิฐมวลเบาโดยตรง  ส่วนใหญ่ที่ใช้งานในจังหวัดราชบุรีนำเข้ามาจากจังหวัดต่างๆ  มวลเบาตราเพชรจะนำเข้ามาจากจังหวัดสระบุรี  อิฐมวลเบาไทยคอนจะนำเข้ามาจากจังหวัดปทุมธานี  อิฐมวลเบาสมาร์ทบล็อกจะนำมาจากจังหวัดชลบุรี  วันเบานกอินทรีย์จะนำมาจากจังหวัดสระบุรี  การใช้งาน อิฐมวลเบายี่ห้อไหนดีนั้น  ขึ้นอยู่กับสเป็คและคุณสมบัติของยี่ห้อนั้นนั้น  เพราะแต่ละยี่ห้อมีคุณสมบัติและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน  แต่กระบวนการผลิตหลักๆก็จะคล้ายๆกัน  ขึ้นอยู่กับลูกค้าคนใช้งานวันที่จะนิยมหรือตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบายี่ห้อไหน  ... 


อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี
อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี


การจัดส่งอิฐมวลเบา เข้าไปในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

การจัดส่งอิฐมวลเบาเข้าไปในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ที่การจราจรไม่ติดขัดสามารถจัดส่งอิสมวลเบาก็ไปเรียนที่จังหวัดราชบุรีได้ทุกประเภทรถ  ไม่ว่าจะเป็นอิฐมวลเบาโดยใช้รถ 10 ล้อ  เหลืออิฐมวลเบาใช้รถเท็นเลอร์ในการจัดส่ง  ก็สามารถจัดส่งได้ทุกประเภท 


อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี
อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรีโครงการที่เลือกใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรี

ขอขอบคุณคุณ ตู่ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและพักอาศัยจังหวัดราชบุรีที่เลือกใช้อิฐมวลเบาตาเพชร  ขนาด 20 × 60 × 17.5 เซนติเมตร ซึ่งเป็นอิฐมวลเบาสเปคที่มีความหนาเป็นพิเศษ อิฐมวลเบาโครงการนี้จัดส่งด้วยรถเทเลอร์ โครงการนี้ใช้อิฐก่อผนังที่มีความหนาสเปคพิเศษกว่าปกติ  ซึ่งอิฐมวลเบาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมเลือกใช้เมื่อผู้ใช้งานต้องการที่มีความหนาเป็นพิเศษสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  ขอบพระคุณคุณตู่มากๆที่เลือกเลือกใช้อิฐมวลเบาของเรา   

ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  พื้นที่ที่เราเคยจัดส่งอิสมวลเบาเราสามารถจัดส่งได้ทุกอำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองราชบุรี  อำเภอ จอมบึง  อำเภอสวนผึ้ง  อำเภอดำเนินสะดวก  อำเภอบ้านโป่ง  อำเภอบางแพ อำเภอโพธาราม   อำเภอวัดเพลง  อำเภอปากท่อ และอำเภอบ้านคา ทุกทุกอำเภอที่กล่าวมาแล้วเราสามารถจัดส่งอิฐมวลเบาเข้าไปในพื้นที่ได้ทุกทุกอำเภอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนอิฐมวลเบาราคาถูกของพวกเราขอบพระคุณอย่างสูงขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงกิจการค้าขึ้น

อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี
อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี


ขอร่วนเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆกับความสำเร็จของลูกค้า 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 081-549-5666,081-493-5569, 081-493-5452,081-466-5665

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบาราคาถูก

https://trich.co.th/

https://www.facebook.com/ConcreteblockTel0890795722/

http://www.xn--12cah1c5aby9ctsv3etdbbw0hc6j.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)


"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#ราคาอิฐมวลเบา ปี2565

#อิบมวลเบาราคาถุก บางนา #อิฐมวลเบาลาซาน #อิฐมวลเบา สุขุมวิท #อิฐมวลเบา วชิรธรรมสาธิต #อิฐมวลเบาอุดมสุข #อิฐมวลเบ าสรรพาวุธ #อิฐมวลเบา บางนาตราด

จัดส่ง #อิฐมวลเบาราคาถูกมีนบุรี  #อิฐมวลเบาหนองจอก  #อิฐมวลเบาคลองสามวา #อิฐมวลเบารามอินทรา  #อิฐมวลเบาลำลูกกา  #อิฐมวลเบาปทุมธานี  #อิฐมวลเบารังสิต

#อิฐมวลเบาหลองหลวง #อิฐมวลเบาฉลองกรุง  #อิฐมวลเบาบางพลี #อิฐมวลเบาบางมด #อิฐมวลเบาบางรัก  #อิฐมวลเบาบางโพธิ #อิฐมวลเบาประชาอุทิศ #อิฐมวลเบาบางประกอก

#อิฐมวลเบาบางประแก้ว #อิฐมวลเบาทุ่งครุ #อิฐมวลเบาดาวคะนอง #อิฐมวลเบาสุขสวัสดิ  #อิฐมวลเบาพระประแดง #อิฐมวลเบาพุทธบูชา  #อิฐมวลเบาจอมทอง

#อิฐมวลเบาวังน้อย   #อิฐมวลเบาอยุธยา  #อิฐมวลเบาบางประอิน   #อิฐมวลเบากรุงเทพ  #อิฐมวลเบาสมุทรปราการ  #อิฐมวลเบาราฎบูรณะ

#อิฐมวลเบาสมุทรสาคร #อิฐมวลเบาพระราม2 #อิฐมวลเบาเสรีไทย

#อิฐมวลเบาพระราม3 #อิฐมวลเบาพระราม 4 #อิฐมวลเบาพระราม 5  #อิฐมวลเบานนทบุรี  #อิฐมวลเบาบางใหญ่   #อิฐมวลเบาบางพลี  #อิฐมวลเบาบางเขน #อิฐมวลเบาลาดกระบัง


#อิฐมวลเบาฉะเชิงเทรา  #อิฐมวลเบาบางน้ำเปรียว #อิฐมวลเบาหลองหลวง #อิฐมวลเบาศรีนครินทร์  #อิฐมวลเบาบางพลี #อิฐมวลเบาบางใหญ่ #อิฐมวลเบาบ้านโพธิ์

#อิฐมวลเบาสุขุมวิท #อิฐมวลเบาคลองเตย #อิฐมวลเบาสามเสน #อิฐมวลเบาสายไหม #อิฐมวลเบาบางเขน #อิฐมวลเบาคลองสาวา #อิฐมวลเบาอิฐมวลเบาวังทองหลาง #อิฐมวลเบาลาดพร้าว

#อิฐมวลเบาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  #อิฐมวลเบาอำเภอบางปลาม้า #อิฐมวลเบาอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมวลเบาอำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช 

#อิฐมวลเบาอำเภออู่ทอง #อิฐมวลเบาอำเภอสามชุก #อิฐมวลเบาอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมวลเบาอำเภอสองพี่น้อง อำเภอด่านช้าง

#อิฐมวลเบาอำเภอเมืองชัยนาท  #อิฐมวลเบาอำเภอเมืองชัยนาท  #อิฐมวลเบาอำเภอมโนรมย์  #อิฐมวลเบาอำเภอวัดสิงห์  #อิฐมวลเบาอำเภอสรรพยา #อิฐมวลเบาอำเภอสรรคบุรี

#อิฐมวลเบาอำเภอหันคา #อิฐมวลเบา#อิฐมวลเบาอำเภอหนองมะโมง  #อิฐมวลเบาอำเภอเนินขาม 


.................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)


จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม


สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่


ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์


ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์


และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย


......................................................................................วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

aerated brick price (ราคาอิฐมวลเบา)

      ราคาอิฐมวลเบาในปี 2565

           ในบทความนี้จะกล่าวถึงการ ปรับ ราคาอิฐมวลเบาในปี 2565  และตลาดโดยรวมของอิฐมวลเบาปี 2565ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ลูกค้าอิฐมวลเบาราคาถูกทุกท่าน    ปีใหม่ 2565 นี้ขอให้ลูกค้าอิฐมวลเบาราคาถูกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญประกอบกิจการค้าขายใดๆ ขอให้เจริญรุ่งเรือง ขอให้สมพรปรารถนาทุกท่าน   ปีใหม่มานี้หลายหลายท่านคงได้ยินข่าวคราวของการปรับราคาของวัตถุดิบทางด้านวัสดุก่อสร้างขึ้นหลายหลายอย่าง    รวมถึงปรับราคาขึ้นของน้ำมันซึ่งเป็นวัสดุหลักในการส่งขนส่งสินค้า 

ปีใหม่  2565 นี้ ราคาอิฐมวลเบา ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตอิฐมวลเบาปรับตัวสูงขึ้น จึงทำให้ราคาอิฐมวลเบาจำเป็นต้องขยับตัวสูงขึ้นจากปลายปี 2564 ประมาณ 5-10 % ขึ้นอยู่กับขนาดอิฐมวลเบา  การปรับ ราคาของอิฐมวลเบา  การปรับตัวสูงขึ้นของทุกทุกยี่ห้อ  ว่าจะเป็นอิฐมวลเบาตราเพชร  อิฐมวลเบาตราไทยคอน   อิฐมวลเบาตราทีพีไอ 

ราคาอิฐมวลเบาขนาด 20 × 60 × 7  ซม เกรดA

    อิฐมวลเบาขนาด 20 × 60 × 7 เซนติเมตร  เป็นขนาดอิฐมวลเบาที่บางที่สุด  เหมาะสำหรับงานก่อผนังที่ใช้ความหนาประมาณ 9 เซนติเมตรสำหรับงานช่องเปิดที่เป็นหน้าต่างบานไม้หรือ วงกบบานไม้เป็นต้น  ซึ่งต้องฉาบปูนหนาข้างละ 1.00 เซนติเมตร  อิฐมวลเบาขนาด 20 × 60 × 7 เซนติเมตร สามารถใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรใช้ 8.33 ก้อน  /ตรม ราคาอิฐมวลเบา ขนาด 20x60x7.0 ซม อยู่ที่  14.80 บาท /ก้อน  เป็นราคารับเองหน้าโรงงาน   ราคานี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง    ค่าขนส่งจะไม่สามารถแจ้งราคาได้ลูกค้าต้องแจ้งพิกัดที่จัดส่งกับพนักงานขายเป็นกรณีๆไป 


ราคาอิฐมวลเบา 2565ราคาอิฐมวลเบาขนาด 20 × 60 × 7.50 เซนติเมตร

ราคาอิฐมวลเบา 2565
ราคาอิฐมวลเบา 2565

    เป็นขนาดของอิฐมวลเบาที่หนาขึ้นมาอีกนิดหน่อยเหมาะสำหรับงานก่อผนังที่ใช้ความหนา 10 เซนติเมตรสำหรับช่องเปิดประตูหน้าต่างที่เป็นพวกกระจกอะลูมิเนียมเป็นต้นซึ่งต้องทำการฉาบปูนข้างละ 1.5 เซนติเมตร อิฐมวลเบาขนาด 20 × 60 × 75 เซนติเมตรสามารถใช้ก่อผนังได้ 8.33 ก็ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากันกับขนาดอิฐมอนเบา 20 × 60 × 7.5 เซนติเมตร  อิฐมวลเบาขนาดความหนา 7.5 ซม. เป็นอิฐมวลเบาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด  ซึ่ง ราคาอิฐมวลเบาขนาด 20 × 60 × 7.5 ซม. 15.20 บาท/ก้อน เป็นราคารับเองหน้าโรงงานราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ ค่าขนส่งค่าขนส่งจะไม่สามารถแจ้งราคาได้ลูกค้าต้องแจ้งพิกัดที่จัดส่งของหน้างานให้กับพนักงานขายและเช็คเป็นกรณีกรณีไป  


ราคาอิฐมวลเบาขนาด 20 × 60 × 10 ซม.

ราคาอิฐมวลเบา 2565
ราคาอิฐมวลเบา 2565


เป็นขนาดของอิฐมวลเบาที่มีความหนาเพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นความหนาพิเศษขึ้นมาจากปกติทั่วไปโดยปกติทั่วไปอิฐมวลเบาจะใช้กันอยู่ที่ 7.0 ซม หรือไม่ก็ 7.50 ซม. แต่ความหนาที่ 10 เซนติเมตรก็เป็นความหนาที่คนนิยมมาก่อเป็นผนังที่ต้องการเก็บเสียงและต้องการความหนาของผนังเพิ่มมากขึ้นจากปกติ ส่วนความกว้างและความยาวก็ยังคงเป็น 20 × 60 แตกต่างกันเฉพาะความหนาเท่านั้น หนึ่ง ตารางเมตรใช้อิฐ 8.33 ก้อน  ราคาอิฐมวลเบาขนาด 20 × 60 × 10 เซนติเมตร  21.75 บ/ก้อน เป็นราคารับเองหน้าโรงงานยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง ค่าขนส่งจะยังไม่สามารถแจ้งได้ในกรณีที่ทางบริษัทจัดส่งลูกค้าต้องสอบถามกับพนักงานขายอีกครั้งว่าน่ะงานอยู่ที่ไหนถ้าใช้บริษัทจัดส่งให้

         

ความต้องการใช้งานอิฐมวลเบาใน กรุงเทพและปริมณฑล 

ถึงแม้ว่าราคาอิฐมวลเบาจะปรับตัวขึ้นสูงกว่าอิฐประเภทอื่นๆ แต่ความต้องการใช้อิฐมวลเบายังเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่องจากการที่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อดอั้นกันมาในช่วงโควิด เริ่มต้นปีนี้ มีโครงการก่อสร้าง ทยอยตัดสินใจขึ้นโครงการ มีความต้องการใช้งานอิฐมวลเบากันมากขึ้น  กว่าหลายๆปีที่ผ่านมา เพราะอิฐมวลเบายังเป็น นวัตกรรมก่อผนังใหม่ๆ ที่หลายคนหรือคนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองยังไม่ค่อยยอมรับในเรื่องของคุณภาพหรือความนิยมสักเท่าไหร่ป็นข้อมูลความนิยมเมื่อหลายปีที่แล้ว  แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวล้ำขึ้นมีการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างขึ้น  มีการเลือกใช้วัสดุที่หลากหลาย  มีผู้ออกแบบสถาปนิกวิศวกร รุ่นใหม่ๆ หันมาเลือกใช้อิฐมวลเบาในการก่อผนังกันมากขึ้นในพื้นที่ กทมและปริมณฑล ทำให้เป็นกระแส เรื่องความ หรูหราดูดีมีระดับสำหรับบ้านหรืออาคารไหนที่ใช้อิฐมวลเบา   จึงทำให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายอิฐมวลเบา  ต้องมีการพัฒนา หรือเพิ่มแนวคิดในการที่จะนำอิฐมวลเบามาขาย    ขนาดของอิฐมวลเบาที่นิยมในกรุงเทพและปริมณฑล การก่อสร้างอุตสาหกรรมในกรุงเทพ  เป็นการสร้าง อาคารที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ มีการเลือกใช้อิฐมวลเบาที่มีความหนามาตรฐาน 7.50 ซม.และ 7.0 ซม. ซึ่งขนาดความหนาเป็นที่นิยมมากที่สุด และราคาอิฐมวลเบาขนาดดังกล่าว ก็ไม่แพงจนเกินไป 

ขอร่วนเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆกับความสำเร็จของลูกค้า 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 081-549-5666,081-493-5569, 081-493-5452,081-466-5665

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบาราคาถูก

https://www.facebook.com/ConcreteblockTel0890795722/

http://www.xn--12cah1c5aby9ctsv3etdbbw0hc6j.com/

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#ราคาอิฐมวลเบา ปี2563

#อิบมวลเบาราคาถุก บางนา #อิฐมวลเบาลาซาน #อิฐมวลเบา สุขุมวิท #อิฐมวลเบา วชิรธรรมสาธิต #อิฐมวลเบาอุดมสุข #อิฐมวลเบ าสรรพาวุธ #อิฐมวลเบา บางนาตราด

จัดส่ง #อิฐมวลเบาราคาถูกมีนบุรี  #อิฐมวลเบาหนองจอก  #อิฐมวลเบาคลองสามวา #อิฐมวลเบารามอินทรา  #อิฐมวลเบาลำลูกกา  #อิฐมวลเบาปทุมธานี  #อิฐมวลเบารังสิต

#อิฐมวลเบาหลองหลวง #อิฐมวลเบาฉลองกรุง  #อิฐมวลเบาบางพลี #อิฐมวลเบาบางมด #อิฐมวลเบาบางรัก  #อิฐมวลเบาบางโพธิ #อิฐมวลเบาประชาอุทิศ #อิฐมวลเบาบางประกอก

#อิฐมวลเบาบางประแก้ว #อิฐมวลเบาทุ่งครุ #อิฐมวลเบาดาวคะนอง #อิฐมวลเบาสุขสวัสดิ  #อิฐมวลเบาพระประแดง #อิฐมวลเบาพุทธบูชา  #อิฐมวลเบาจอมทอง

#อิฐมวลเบาวังน้อย   #อิฐมวลเบาอยุธยา  #อิฐมวลเบาบางประอิน   #อิฐมวลเบากรุงเทพ  #อิฐมวลเบาสมุทรปราการ  #อิฐมวลเบาราฎบูรณะ

#อิฐมวลเบาสมุทรสาคร #อิฐมวลเบาพระราม2 #อิฐมวลเบาเสรีไทย

#อิฐมวลเบาพระราม3 #อิฐมวลเบาพระราม 4 #อิฐมวลเบาพระราม 5  #อิฐมวลเบานนทบุรี  #อิฐมวลเบาบางใหญ่   #อิฐมวลเบาบางพลี  #อิฐมวลเบาบางเขน #อิฐมวลเบาลาดกระบัง

#อิฐมวลเบาฉะเชิงเทรา  #อิฐมวลเบาบางน้ำเปรียว #อิฐมวลเบาหลองหลวง #อิฐมวลเบาศรีนครินทร์  #อิฐมวลเบาบางพลี #อิฐมวลเบาบางใหญ่ #อิฐมวลเบาบ้านโพธิ์

#อิฐมวลเบาสุขุมวิท #อิฐมวลเบาคลองเตย #อิฐมวลเบาสามเสน #อิฐมวลเบาสายไหม #อิฐมวลเบาบางเขน #อิฐมวลเบาคลองสาวา #อิฐมวลเบาอิฐมวลเบาวังทองหลาง #อิฐมวลเบาลาดพร้าว

#อิฐมวลเบาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  #อิฐมวลเบาอำเภอบางปลาม้า #อิฐมวลเบาอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมวลเบาอำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช 

#อิฐมวลเบาอำเภออู่ทอง #อิฐมวลเบาอำเภอสามชุก #อิฐมวลเบาอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมวลเบาอำเภอสองพี่น้อง อำเภอด่านช้าง

#อิฐมวลเบาอำเภอเมืองชัยนาท  #อิฐมวลเบาอำเภอเมืองชัยนาท  #อิฐมวลเบาอำเภอมโนรมย์  #อิฐมวลเบาอำเภอวัดสิงห์  #อิฐมวลเบาอำเภอสรรพยา #อิฐมวลเบาอำเภอสรรคบุรี

#อิฐมวลเบาอำเภอหันคา #อิฐมวลเบา#อิฐมวลเบาอำเภอหนองมะโมง  #อิฐมวลเบาอำเภอเนินขาม 


.................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่

ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย


วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การแข่งขันของอุตสาหกรรมอิฐมวลเบา ในจังหวัดอ่างทอง

   (อิฐมวลเบา อ่างทอง) 
 lightweight brick Ang Thong 


จังหวัดอ่างทองซื้ออิฐมวลเบาราคาถูกได้ที่ไหน

บทความนี้จะกล่าวถึงอุตสาหกรรมอิฐมวลเบาในจังหวัดอ่างทอง  ในหลายๆแง่มุม 

ก่อนอื่นที่จะพูดถึงอุตสาหกรรมอิฐมวลเบาในจังหวัดอ่างทอง  เรามาทำความรู้จักจังหวัดอ่างทองกันก่อน จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา  เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน  ที่มีชื่อเสียง  เช่นตุ๊กตาชาววัง 

 จังหวัดอ่างทองมีพื้นที่ทั้งหมด 968 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 600,000 ไร่ มีพื้นที่ด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี  ทิศใต้ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบาง    ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของจังหวัดอ่างทองเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายอ่างไม่มีภูเขาดินเป็นดินเหนียวปนทรายพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูกทำไร่ทำนาทำสวนมีแม่น้ำสายสำคัญ  

 ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดอ่างทองจัดอยู่ในโซนร้อนและชุ่มชื้นเป็นแบบฝนเมืองร้อนโดยรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ทำให้อากาศหนาวเย็น   จังหวัดอ่างทองแบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอ 73 ตำบล 513 หมู่บ้านมีประชากรสำรวจเมื่อปี 2560  มีประชากร 281,187 คน  จาก   ข้อมูลของแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทองพศ. 2561-2565  

มีผลิตภัณฑ์มวลรวมณราคาประจำปีและรายได้เฉลี่ยต่อคนในปี 2559 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 96,276 บาทต่อคนต่อปีโดยรายได้หลักของ ประชากรในจังหวัดอ่างทองมาจากสินค้าเกษตรกรรม 

         

อุตสาหกรรมงานก่อสร้างในจังหวัดอ่างทอง 

ในปี 2564 ในจังหวัดอ่างทองมีโครงการเมกะโปรเจ็คงานก่อสร้างอยู่ หลายโครงการเลยทีเดียว ที่เป็น Mega project คิดว่าจะมีผลกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอ่างทองทำให้ประชาชนมีสร้างงานสร้างรายได้   ยกตัวอย่างเช่นโครงการของ singha Estate สร้างนิคมอุตสาหกรรม เอสอ่างทอง มูลค่า 4,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอ่างทอง เมื่อเกิดการก่อสร้างขึ้นในจังหวัดอ่างทองสิ่งที่ตามมาคือความต้องการใช้ วัสดุก่อสร้าง  อิฐมวลเบาก็เป็นวัสดุหนึ่ง ที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ในการนำมาใช้ต่อผนังบ้านอาคาร โรงงาน ต่างๆ    

อิฐมวลเบาจังหวัดอ่างทอง
อิฐมวลเบาจังหวัดอ่างทอง

ความต้องการใช้งานอิฐมวลเบาในจังหวัดอ่างทอง 

จากการที่เกิดอุตสาหกรรมเอส อ่างทองขึ้น  มีความต้องการใช้งานอิฐมวลเบาในจังหวัอ่างทองเพิ่มมากขึ้นกว่าหลายๆปีที่ผ่านมา เพราะอิฐมวลเบายังเป็น นวัตกรรมก่อผนังใหม่ๆ ที่หลายคนหรือคนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองยังไม่ค่อยยอมรับในเรื่องของคุณภาพหรือความนิยมสักเท่าไหร่ เป็นข้อมูลความนิยมเมื่อหลายปีที่แล้ว     แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวล้ำขึ้นมีการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างขึ้น  มีการเลือกใช้วัสดุที่หลากหลาย  มีผู้ออกแบบสถาปนิกวิศวกร รุ่นใหม่ๆ หันมาเลือกใช้อิฐมวลเบาในการก่อผนังกันมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ทำให้เป็นกระแส เรื่องความ หรูหราดูดีมีระดับสำหรับบ้านหรืออาคารไหนที่ใช้อิฐมวลเบา   จึงทำให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายอิฐมวลเบา  ต้องมีการพัฒนา หรือเพิ่มแนวคิดในการที่จะนำอิฐมวลเบามาขายในร้านของตัวเองหรือโกดังของตัวเอง 

อิฐมวลเบาจังหวัดอ่างทอง

โรงงานอิฐมวลเบาในจังหวัดอ่างทอง 

สำหรับจังหวัดอ่างทองที่ต้องการจะใช้อิฐมวลเบานั้น  โรงงานผลิตอิฐมวลเบาในจังหวัดอ่างทองไม่มี  ทางตัวแทนผู้จำหน่ายอิฐมวลเบายี่ห้อต่างๆ ต้องนำเข้าอิฐมวลเบาจาก ต่างจังหวัด เช่นอิฐมวลเบาตราเพชรก็นำมาจากจังหวัดสระบุรี    อิฐมวลเบาไทคอนก็นำเข้ามาจากจังหวัดปทุมธานี  อิฐมวลเบา Smart Block ท่อนำมาจากจังหวัดชลบุรี  อิฐมวลเบาตรานกอินทรีก็นำมาจากสระบุรี  และอิฐมวลเบา TPI ก็นำเข้ามาจากจังหวัดสระบุรี   ผู้บริโภคที่ต้องการใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดอ่างทองก็สามารถติดต่อซื้ออิฐมวลเบาจากร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อซื้ออิฐมวลเบาจากจังหวัดต้นทางผู้ผลิต ก็ได้เช่นกัน  อิฐมวลเบาในแต่ละตัวแทนจำหน่ายก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปทางผู้บริโภค  ต้องตรวจสอบราคาและค่าบริการจัดส่งของแต่ละตัวแทนจำหน่ายด้วยตนเอง 


อิฐมวลเบาจังหวัดอ่างทอง          ขนาดของอิฐมวลเบาที่นิยมในจังหวัดอ่างทอง  

การก่อสร้างอุตสาหกรรมในจังหวัดอ่างทอง  เป็นการสร้างโรงงานต่างๆ มีการเลือกใช้อิฐมวลเบาที่มีความหนาเป็นพิเศษ เพื่อลดเสียง และต้องการความหนามาก    มีความหนาถึง 20 cm    ขนาดของอิฐมวลเบาที่เป็นที่นิยมในจังหวัดอ่างทอง  คือขนาด 20 * 60 * 7 .0 ซม. และขนาด 20* 20 *60*7.50 ซม ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้ในท้องตลาดทั่วไป แนะนำว่าถ้าอาคารของท่านมีผนังที่ ใช้วงกบไม้หรือประตูไม้ แนะนำให้ท่านใช้อิฐมวลเบาความหนา  20*60*7.0 ซม. เพราะวงกบประตูบานไม้ส่วนใหญ่จะประมาณ 8-9 cm  จะไม่เต็ม 10 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราควรใช้อิฐมวลเบาในการก่อผนังที่มีความหนา 7 cm ถึงจะพอดีกับวงกบไม้ของท่าน     ส่วนผนังบ้านของท่านที่ใช้งานกระจกอลูมิเนียมที่มีความหนา 10 เซนแนะนำให้ท่านใช้อิฐมวลเบาขนาดความหนา 7.5 ซม จะทำให้ฉาบปูนแล้วมีความหนาที่พอดีที่สุด 10 ซม. จะทำให้การฉาบปูนไม่บางไม่หนาจนเกินไป รถเสี่ยงต่อการแตกร้าวของผนังฉาบปูน    แปลถ้าท่านต้องการผนังห้องที่มีความหนาในเรื่องของการเก็บเสียงหรือต้องการที่มีความหนามากๆ   สมัยนี้อิฐมวลเบามีความหนาทุกขนาดตั้งแต่ 7 cm   อิฐมวลเบา 7.50  cm  อิฐมวลเบา 10 cm   อิฐมวลเบา 12 เซน  อิฐมวลเบา 15 cm   อิฐมวลเบา 17.5 cm   และ และอิฐมวลเบาขนาด 20 cm 


การแข่งขันทางการตลาดของอิฐมวลเบาในจังหวัดอ่างทอง

อิฐมวลเบาจังหวัดอ่างทอง

สืบเนื่องจากการนำอิฐมวลเบามาจำหน่ายกันมากขึ้นในจังหวัดอ่างทองทำให้มีการแข่งขันทางด้านราคา อิฐมวลเบาที่นำเข้ามาขายในจังหวัดอ่างทองมีการแข่งขันราคากันสูงขึ้น แต่ละตัวแทนจำหน่ายแต่ละยี่ห้อที่นำเข้ามาก็เข้ามาทำการตลาดอิฐมวลเบาในจังหวัดอ่างทอง  มีการโปรโมทอิฐมวลเบา ในจังหวัดอ่างทอง  และทำการตลาดออฟไลน์และออนไลน์กันมาก  อิฐมวลเบาบางแรงถึงขนาดเข้าไปตั้งสาขาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างอุตสาหกรรมอ่างทองและต่างยี่ห้อดังชิงพื้นที่ในการเข้าไปจำหน่ายอิฐมวลเบา   และทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการแข่งขันช่วงชิงการตลาดของแต่ละยี่ห้อกันสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคได้ผลประโยชน์ในภาพรวมคือทำให้ได้ใช้อิฐมวลเบาที่ถูกลงมานิดหน่อย  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีราคาของอิฐมวลเบาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาวะวัตถุดิบของตลาดโลกเช่น วัตถุดิบปูนซีเมนต์  ผงยิปซั่ม  และราคาความผันผวนของน้ำมัน  เป็นปัจจัยหลักในการขนส่ง 


การจัดส่งอิฐมวลเบาเข้าไปในจังหวัดอ่างทอง

การจัดส่งอิฐมวลเบาเข้าไปในจังหวัดอ่างทองของแบรนด์ต่างๆของอิฐมวลเบานั้นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ อิฐมวลเบาไทคอน  อิฐมวลเบาตราเพชร  อิฐมวลเบาตรา TPI  การจัดส่งอิฐมวลเบาเข้าไปในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง  สามารถจัดส่งได้รถทุกขนาด    ไม่ว่าจะเป็นรถเทรลเลอร์   รถสิบล้อ  หรือรถ 6 ล้อ ก็สามารถจัดส่งอิฐมวลเบาเข้าไปในพื้นที่จังหวัดอ่างทองได้สบายมาก  พื้นที่ที่สามารถจัดส่งอิฐมวลเบาเข้าไปในจังหวัดอ่างทองได้ทุกอำเภอ อำเภอเมืองอ่างทอง  อำเภอไชโย  อำเภอป่าโมก        อำเภอโพธิ์ทอง  อำเภอแสวงหา  อำเภอวิเศษชัยชาญ   อำเภอสามโก้ 


โครงการที่เลือกใช้อิฐมวลเบาในการก่อผนังในจังหวัดอ่างทอง  

ยกตัวอย่างโครงการบ้านพักอาศัยคุณมณฑา  ในอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง  ที่เลือกใช้อิฐมวลเบาขนาด 20 * 60 * 7.50 ซม   เป็นโครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียวที่เลือกใช้อิฐมวลเบา ในการก่อผนังบ้าน 


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆกับความสำเร็จของลูกค้า 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบาราคาถูก


https://www.facebook.com/ConcreteblockTel0890795722/


http://www.xn--12cah1c5aby9ctsv3etdbbw0hc6j.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐมวลเบาราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#ราคาอิฐมวลเบา ปี2564

#อิบมวลเบาราคาถุก บางนา #อิฐมวลเบาลาซาน #อิฐมวลเบา สุขุมวิท #อิฐมวลเบา วชิรธรรมสาธิต #อิฐมวลเบาอุดมสุข #อิฐมวลเบ าสรรพาวุธ #อิฐมวลเบา บางนาตราด

จัดส่ง #อิฐมวลเบาราคาถูกมีนบุรี  #อิฐมวลเบาหนองจอก  #อิฐมวลเบาคลองสามวา #อิฐมวลเบารามอินทรา  #อิฐมวลเบาลำลูกกา  #อิฐมวลเบาปทุมธานี  #อิฐมวลเบารังสิต

#อิฐมวลเบาหลองหลวง #อิฐมวลเบาฉลองกรุง  #อิฐมวลเบาบางพลี #อิฐมวลเบาบางมด #อิฐมวลเบาบางรัก  #อิฐมวลเบาบางโพธิ #อิฐมวลเบาประชาอุทิศ #อิฐมวลเบาบางประกอก

#อิฐมวลเบาบางประแก้ว #อิฐมวลเบาทุ่งครุ #อิฐมวลเบาดาวคะนอง #อิฐมวลเบาสุขสวัสดิ  #อิฐมวลเบาพระประแดง #อิฐมวลเบาพุทธบูชา  #อิฐมวลเบาจอมทอง

#อิฐมวลเบาวังน้อย   #อิฐมวลเบาอยุธยา  #อิฐมวลเบาบางประอิน   #อิฐมวลเบากรุงเทพ  #อิฐมวลเบาสมุทรปราการ  #อิฐมวลเบาราฎบูรณะ

#อิฐมวลเบาสมุทรสาคร #อิฐมวลเบาพระราม2 #อิฐมวลเบาเสรีไทย

#อิฐมวลเบาพระราม3 #อิฐมวลเบาพระราม 4 #อิฐมวลเบาพระราม 5  #อิฐมวลเบานนทบุรี  #อิฐมวลเบาบางใหญ่   #อิฐมวลเบาบางพลี  #อิฐมวลเบาบางเขน #อิฐมวลเบาลาดกระบัง

#อิฐมวลเบาฉะเชิงเทรา  #อิฐมวลเบาบางน้ำเปรียว #อิฐมวลเบาหลองหลวง #อิฐมวลเบาศรีนครินทร์  #อิฐมวลเบาบางพลี #อิฐมวลเบาบางใหญ่ #อิฐมวลเบาบ้านโพธิ์

#อิฐมวลเบาสุขุมวิท #อิฐมวลเบาคลองเตย #อิฐมวลเบาสามเสน #อิฐมวลเบาสายไหม #อิฐมวลเบาบางเขน #อิฐมวลเบาคลองสาวา #อิฐมวลเบาอิฐมวลเบาวังทองหลาง #อิฐมวลเบาลาดพร้าว

#อิฐมวลเบาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  #อิฐมวลเบาอำเภอบางปลาม้า #อิฐมวลเบาอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมวลเบาอำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช 

#อิฐมวลเบาอำเภออู่ทอง #อิฐมวลเบาอำเภอสามชุก #อิฐมวลเบาอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมวลเบาอำเภอสองพี่น้อง อำเภอด่านช้าง

#อิฐมวลเบาอำเภอเมืองชัยนาท  #อิฐมวลเบาอำเภอเมืองชัยนาท  #อิฐมวลเบาอำเภอมโนรมย์  #อิฐมวลเบาอำเภอวัดสิงห์  #อิฐมวลเบาอำเภอสรรพยา #อิฐมวลเบาอำเภอสรรคบุรี

#อิฐมวลเบาอำเภอหันคา #อิฐมวลเบา#อิฐมวลเบาอำเภอหนองมะโมง  #อิฐมวลเบาอำเภอเนินขาม 

.................................

ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่

......................................................................................

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

lightweight brick Sing Buri (อิฐมวลเบา สิงห์บุรี )

 lightweight brick Sing Buri 

(อิฐมวลเบา สิงห์บุรี ) 

อิฐมวลเบา จังหวัดสิงห์บุรี

บทความนี้จะกล่าวถึง:   อิฐมวลเบา  ในจังหวัดสิงห์บุรี  ก่อนอื่นต้องขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และบริเวณปากแม่น้ำ สถานการณ์ในปัจจุบันก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติ ภาคธุรกิจห้างร้านและประชาชนทั่วไปก็ใช้ชีวิตกันปกติ   ส่วนไหนเสียหายก็ต้องฟื้นฟูกันไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับ 

ธุรกิจอิฐมวลเบาในจังหวัดสิงห์บุรี

 ธุรกิจอิฐมวลเบาในจังหวัดสิงห์บุรีตอนนี้ก็กลับเข้าสู่สภาวะในโหมดปกติ  หลังจากที่มีร้านขายอิฐมวลเบา และโกดังเก็บอิฐมวลเบาจังหวัดสิงห์บุรี โดนน้ำท่วม  หลายๆแห่งยังคงไม่สามารถทำการจำหน่ายอิฐมวลเบากันเหมือนเดิม   ตอนนี้หลายๆร้านค้ากำลัง แก้ไข เครื่องจักรแรงงาน  และสถานที่ให้เหมาะสมหลังสถานการณ์น้ำลด 


อิฐมวลเบา สิงห์บุรี
อัราการการใช้งานอิฐมวลเบา ในจังหวัดสิงห์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีร้านค้าจำหน่าย อิฐมวลเบา ตั้งอยู่เยอะพอสมควร 

 ในจังหวัดสิงห์บุรีมีร้านวัสดุที่จำหน่ายอิฐมวลเบาในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ไม่ต่ำกว่า 20 ร้านค้า 

20ร้านค้านี้นี้เป็นข้อมูลที่ได้รับ จากสมาคมค้าปลีกอิฐมวลเบา จังหวัดสิงห์บุรี 20 ร้าน

 ในจังหวัดสิงห์บุรีที่กล่าวมานั้นเป็นร้านค่าอิฐมวลเบา ที่เป็นสมาชิกกับสมาคม 

 แล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับสมาคมอีกหลายโรงคาดกันว่าคาดการณ์ว่ามี  ร้านจำหน่ายอิฐมวลเบาในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ไม่ต่ำกว่า 20 ร้านค้า มีอัตราการนำอิฐมวลเบา เข้ามาสตอกในโกดัง หลายๆขนาดรวมกันไม่ต่ำกว่า 50,000  บาทต่อวัน 

แต่สถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาล่าสุดทำให้กระบวนการขน ส่งอิฐมวญเบามาขายใน

จังหวัดสิงห์บุรีลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง ร้านค้าที่จำหน่ายอิฐมวลเบา  บางโรงก็ต้องหยุดการผลิตชั่วคราวเพราะน้ำท่วมขังบางโรงงานน้ำท่วมไม่ขังแต่ ฝนตกทั้งวันทั้งคืนมีความชื้นมากก็ไม่สามารถที่จะจัดเก็บอิฐมวลเบาได้  

 ราคาอิฐมวลเบาในจังหวัดสิงห์บุรี 

จากสถานการณ์ขาดแคลน อิฐมวลเบา ในจังหวัดสิงห์บุรี ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้ราคาของอิฐมวลเบา ในจังหวัดสิงห์บุรีปรับตัวสูงขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์  จนทำให้ลูกค้าที่ใช้อิฐมวลเบา ในจังหวัดสิงห์บุรีหันไปให้ความสนใจ อิฐอย่างอื่นแทนเพราะเป็นอิฐที่มีการผลิต ในพื้นเอง ไม่ต้องนำมาจากจังหวัดอื่น ๆ

ก็หวังว่าหลังจากนั้นอาการน้ำท่วมแล้วกระบวนการผลิตต่างๆของ ร้านค้าขายอิฐมวลเบา

ในสิงห์บุรีจะคลี่คลายจะทำให้ราคาของอิฐมวลเบา จังหวัดสิงห์บุรีลดลงหรือปรับตัวเท่ากับอย่างเดิม ที่ผ่านมาก่อนน้ำท่วม 


 การตลาดของอิฐมวลเบา ในจังหวัดสิงห์บุรี  


การตลาดของอิฐมวลเบา ในจังหวัดสิงห์บุรี ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม 3 ตุลาคม 2564 สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่ดีขึ้น  อิฐมวลเบา ขาดตลาดเป็นอย่างมากลูกค้า ต้องรอสินค้ากันเป็น 2-3 อาทิตย์  ทำให้งานมีปัญหาขอแนะนำว่า ในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้ลูกค้าที่สนใจจะใช้อิฐมวลเบา  เนี่ยเผื่อไว้ล่วงหน้า หลายๆวันหน่อย  หรือไม่ก็มองหาอิฐประเภทอื่นทดแทนไปก่อน 


อิฐมวลเบา สิงห์บุรีพื้นที่ในการจัดส่งอิฐมวลเบา เข้าไปในจังหวัดสิงห์บุรี  

    การขนส่งอิฐมวลเบา เข้าไปในพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรีนั้น โดยปกติจะจัดส่งเป็นรถ 6 ล้อ

บรรจุอิฐมวลเบา เที่ยวละประมาณ 1400 ก้อน  แต่ในสถานการณ์โควิด และน้ำท่วมแบบนี้

เราสามารถจัดส่งอิฐมวลเบา ได้แค่ 1200 ก้อน เนื่องจากอิฐมวลเบา เปียกน้ำทำให้น้ำหนักเกิน        จังหวัดสิงห์บุรี  ที่เคยไปส่งอิฐมวลเบาก็มี อำเภอเมืองสิงห์บุรี  อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรหมบุรี  อำเภอท่าช้าง  อำเภออินทร์บุรี  ทุกๆอำเภอที่กล่ววมา สามารถจัดส่งอิฐมวลเบา  ในจังหวัดสิงห์บุรีหมดทุกอำเภอแล้วครับถ้าน้ำลด เข้าสู่สภาวะปกติ 


ขอขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนอิฐมวลเบาจากบริษัทของเรา

ขอขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนและสั่งซื้ออิฐมวลเบา ของเรามาโดยตลอด  

เราก็เป็นหนึ่ง บริษัท  ขอเป็นตัวแทนในการขอบคุณลูกค้าต่างๆที่สนับสนุน 

 ของเรามาโดยตลอดนะตอนนี้ ขอภาวนาให้สถานการณ์น้ำลดและกลับเป็นปกติ  

สามารถผลิต และจัดส่ง อิฐมวลเบา ให้ลูกค้าได้ใช้งานกันอย่างเต็มที่และราคาไม่แพง  

ขอร่วนเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆกับความสำเร็จของลูกค้า 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบาราคาถูก

https://www.facebook.com/ConcreteblockTel0890795722/

http://www.xn--12cah1c5aby9ctsv3etdbbw0hc6j.com/

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐมวลเบาราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#ราคาอิฐมวลเบา ปี2563

#อิบมวลเบาราคาถุก บางนา #อิฐมวลเบาลาซาน #อิฐมวลเบา สุขุมวิท #อิฐมวลเบา วชิรธรรมสาธิต #อิฐมวลเบาอุดมสุข #อิฐมวลเบ าสรรพาวุธ #อิฐมวลเบา บางนาตราด

จัดส่ง #อิฐมวลเบาราคาถูกมีนบุรี  #อิฐมวลเบาหนองจอก  #อิฐมวลเบาคลองสามวา #อิฐมวลเบารามอินทรา  #อิฐมวลเบาลำลูกกา  #อิฐมวลเบาปทุมธานี  #อิฐมวลเบารังสิต

#อิฐมวลเบาหลองหลวง #อิฐมวลเบาฉลองกรุง  #อิฐมวลเบาบางพลี #อิฐมวลเบาบางมด #อิฐมวลเบาบางรัก  #อิฐมวลเบาบางโพธิ #อิฐมวลเบาประชาอุทิศ #อิฐมวลเบาบางประกอก

#อิฐมวลเบาบางประแก้ว #อิฐมวลเบาทุ่งครุ #อิฐมวลเบาดาวคะนอง #อิฐมวลเบาสุขสวัสดิ  #อิฐมวลเบาพระประแดง #อิฐมวลเบาพุทธบูชา  #อิฐมวลเบาจอมทอง

#อิฐมวลเบาวังน้อย   #อิฐมวลเบาอยุธยา  #อิฐมวลเบาบางประอิน   #อิฐมวลเบากรุงเทพ  #อิฐมวลเบาสมุทรปราการ  #อิฐมวลเบาราฎบูรณะ

#อิฐมวลเบาสมุทรสาคร #อิฐมวลเบาพระราม2 #อิฐมวลเบาเสรีไทย

#อิฐมวลเบาพระราม3 #อิฐมวลเบาพระราม 4 #อิฐมวลเบาพระราม 5  #อิฐมวลเบานนทบุรี  #อิฐมวลเบาบางใหญ่   #อิฐมวลเบาบางพลี  #อิฐมวลเบาบางเขน #อิฐมวลเบาลาดกระบัง

#อิฐมวลเบาฉะเชิงเทรา  #อิฐมวลเบาบางน้ำเปรียว #อิฐมวลเบาหลองหลวง #อิฐมวลเบาศรีนครินทร์  #อิฐมวลเบาบางพลี #อิฐมวลเบาบางใหญ่ #อิฐมวลเบาบ้านโพธิ์

#อิฐมวลเบาสุขุมวิท #อิฐมวลเบาคลองเตย #อิฐมวลเบาสามเสน #อิฐมวลเบาสายไหม #อิฐมวลเบาบางเขน #อิฐมวลเบาคลองสาวา #อิฐมวลเบาอิฐมวลเบาวังทองหลาง #อิฐมวลเบาลาดพร้าว

#อิฐมวลเบาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  #อิฐมวลเบาอำเภอบางปลาม้า #อิฐมวลเบาอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมวลเบาอำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช 

#อิฐมวลเบาอำเภออู่ทอง #อิฐมวลเบาอำเภอสามชุก #อิฐมวลเบาอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมวลเบาอำเภอสองพี่น้อง อำเภอด่านช้าง

#อิฐมวลเบาอำเภอเมืองชัยนาท  #อิฐมวลเบาอำเภอเมืองชัยนาท  #อิฐมวลเบาอำเภอมโนรมย์  #อิฐมวลเบาอำเภอวัดสิงห์  #อิฐมวลเบาอำเภอสรรพยา #อิฐมวลเบาอำเภอสรรคบุรี

#อิฐมวลเบาอำเภอหันคา #อิฐมวลเบา#อิฐมวลเบาอำเภอหนองมะโมง  #อิฐมวลเบาอำเภอเนินขาม 


.................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)


จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม


สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่


ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์


ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์


และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย


......................................................................................

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564

lightweight brick Kanchanaburi (อิฐมวลเบา กาญจนบุรี)

อิฐมวลเบา กาญจนบุรี

 lightweight brick Kanchanaburi 

บทความนี้จะกล่าวถึง :  การใช้ อิฐมวลเบา ในจังหวัดกาญจนบุรีในหลายๆแง่มุม  

เรื่องราวเกี่ยวกับ:    อิฐมวลเบาในจังหวัดกาญจนบุรี

บทความนี้จะกล่าวถึง :  การใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดกาญจนบุรีในหลายๆแง่มุม ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการใช้ อิฐมวลเบา ในจังหวัดกาญจนบุรีขออนุญาตพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับจังหวัดกาญจนบุรีให้มากขึ้นทั้งเรื่องของประชากรและภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี กันก่อน 

     จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย  มีพื้นที่ทั้งหมด 19,473  ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่และมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก มีระยะห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 129 กิโลเมตรมีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้แก่จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดราชบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม  

     จังหวัดกาญจนบุรีมีมีชื่อเสียงมาก  เหตุการณ์ที่ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2   เมื่อญี่ปุ่นได้ตัดสินใจสร้างทางรถไฟยุทธศาสตร์  จากชุมทางหนองปลาดุกในประเทศไทยไปยังเมืองทันบูซายัด ในประเทศพม่า   โดยเกณฑ์เชลยศึกและแรงงานจำนวนมากมาเร่งสร้างทางรถไฟอย่างหามรุ่งหามค่ำ  จนทำให้มีผู้ล้มตายเป็นจำนวนมาก  2 ปรากฏ ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลาย 

ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้และภูเขาสูงโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านเหนือและตะวันตกของจังหวัด ถึงแม้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีจะมีพื้นที่ติดกับจังหวัดตากทางด้านทิศเหนือแต่ก็ไม่มีถนนเชื่อมต่อกันเนื่องจากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งเป็นมรดกโลกและมีป่าที่อุดมสมบูรณ์มีภูเขาอันสลับซับซ้อนหากจะเดินทางติดต่อต้องอ้อมไปทางจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร แล้วจึงเข้าจังหวัดตากซึ่งมีระยะทาง 490 กิโลเมตร

ภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรีแบ่งใหญ่ๆได้ 3 ลักษณะดังนี้

 1 เขตภูเขาและที่ราบที่สูง

 2 เขตที่ราบลูกฟูกได้แก่อำเภอเลาขวัญอำเภอบ่อพลอยอำเภอพนมทวน

 3 เขตที่ราบลุ่มน้ำได้แก่พื้นที่ทางด้านใต้ของจังหวัดได้แก่อำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงและบางส่วนของอำเภอพนมทวนหาอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีฤดูร้อน     ฤดูฝนและฤดูหนาวในจังหวัดกาญจนบุรีมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.0 องศาเซลเซียส


อิฐมวลเบา กาญจนบุรี


อุตสาหกรรมอิฐมวลเบาใน จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามีประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2  พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาป่าไม้  นั่นคือ นั่นคือภาพของสมัยก่อนเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้ว แต่ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนต้องปรับตัว และเรียนรู้ ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์บ้าน เพื่อ  พื้นที่ธรรมชาติให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนกาญจนบุรี

             บ้านที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งในสี่ที่สำคัญของคนทุกจังหวัด ทุกที่  ทุกประเทศที่จำเป็นจะต้องมี  กาญจนบุรีพศ 2564 นี้ไม่ใช่เป็นเหมือนยุคก่อนๆ  ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการก่อสร้างและพัฒนาทำให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างๆ  มีการสร้างหมู่บ้าน  สร้างคอนโดมิเนียม สร้างอาคารพักอาศัยเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยว  บ้างรองรับนักศึกษาที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยบ้าง   ทำให้อุตสาหกรรมอิฐมวลเบาก็เริ่มที่จะนิยมใช้กันในจังหวัดกาญจนบุรี    ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างและพัฒนาไปไกล  

อิฐมวลเบาเป็นที่นิยมของคนในจังหวัดกาญจนบุรีพอสมควรเพราะมองไปทางไหนในโครงการก่อสร้างต่างๆก็จะเห็นมีการใช้ อิฐมวลเบา กันแพร่หลายมากขึ้น  ในจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้มีโรงงานผลิตอิฐมวลเบาโดยตรงแต่ก็จะนำ อิฐมวลเบามาจากโรงงานที่ผลิตอย่างเช่นอิฐมวลเบาสระบุรี อิฐมวลเบาไทคอนจากปทุม   TPI สระบุรี  อุตสาหกรรมอิฐมวลเบาในจังหวัดกาญจนบุรี  เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เริ่มที่จะเข้ามาทำการตลาดในจังหวัดนี้กันมากขึ้น 


อิฐมวลเบา กาญจนบุรี

การตลาดของอุตสาหกรรมอิฐมวลเบาในจังหวัดกาญจนบุรี

จากการเข้าไปสำรวจของทีมงานอิฐมวลเบาราคาถูกที่ได้เข้าไปทำการตลาดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นั้นได้พบแบรนด์ของอิฐมวลเบาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิฐมวลเบาไทคอน อิฐมวลเบาตราเพชร อิฐมวลเบาคิวคอน  อิฐมวลเบา Smart Block 

และทุกๆแบรนด์ต่างก็ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอิฐมวลเบาในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมากต่างก็มีการสร้างแบรนด์ของตัวเองเพื่อเข้าไปแข่งขันเข้าไปตีตลาดลูกค้าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี   หนัง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ก่อสร้างโดยใช้อิฐมวลเบาในการทำผนังนั้นการตลาดส่วนใหญ่ของกาญจนบุรีส่วนใหญ่จะซื้ออิฐมวลเบามาจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจากในพื้นที่ 

 ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่กาญจนบุรีได้นำอิฐมวลเบามาสต๊อกไว้ในโกดังเก็บของแล้วก็ทยอยส่งให้ลูกค้าของตัวเองตามพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่   จากการสำรวจของทีมงานอิฐมวลเบาราคาถูก   ได้ให้ข้อมูลว่าน่าทึ่งเป็นอย่างมากสำหรับจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแต่ป่าเขาธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่แต่กลับมีรีสอร์ท  มีบังกะโลมีหมู่บ้านหรู  ขึ้นเป็นจำนวนมาก  จึงเป็นโอกาสดีของผู้ผลิตอิฐมวลเบาในแต่ละแบรนด์   ที่ไปบุกเบิกการตลาดในจังหวัดกาญจนบุรีใครเข้าก่อนได้เปรียบก่อน  


ตอนนี้ปัจจัยที่ลูกค้าในจังหวัดกาญจนบุรีสนใจที่จะเลือกใช้แบรนด์ของอิฐมวลเบาแบรนด์ไหนนั้น จากการสำรวจสอบถามผู้ทำการก่อสร้างที่ใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดกาญจนบุรี 30 โครงการ   เราได้รับคำตอบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้แบรนด์ไหนของอิฐมวลเบานั้นเป็นเรื่องของคุณภาพมากกว่าราคา  การบอกต่อปากต่อปากของผู้ที่ใช้ อิฐมวลเบา ในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น เป็นสิ่งที่น่าทึ่งเป็นอย่างมาก ว่าปัจจุบันนี้มีแค่ 2 แบรนด์ที่ติดปากและคุ้นเคยสำหรับช่างในจังหวัดกาญจนบุรีแต่ทีมงานอิฐมวลเบาราคาถูกขออุบ  ไว้ก่อนว่ามีแบรนด์ยี่ห้อไหนบ้างที่ติดตลาดและช่างในจังหวัดกาญจนบุรีนิยมชมชอบใช้งานเป็นอย่างมาก

อิฐมวลเบา กาญจนบุรี


ขนาดของอิฐมวลเบาที่นิยมใช้งานในจังหวัดกาญจนบุรี

การเลือกใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดกาญจนบุรีก่อนหน้านี้อิฐมวลเบานิยมใช้งานก็มีแค่ 7.0 และ 7.50 ซม  แต่ปัจจุบันนี้มีการใช้อิฐมวลเบาขนาดที่มีความหนามากๆเช่นหนา 10 cm  15 cm  20 เซนติเมตร นำมาใช้ก่อผนังที่ต้องการความหนามากเป็นพิเศษ 

 ทำให้การก่อผนังที่ใช้ความหนาของอิฐมวลเบาที่มีความหนาพิเศษนั้นง่ายต่อการทำงานและทำให้ประหยัดทั้งวัสดุและแรงงานโดยภาพรวมแล้วสมัยก่อนนะเนี่ยใช้ อิฐมวลเบา ขนาด 7 เซนต้องใช้ประกอบเบิ้ลสองแถวแต่สมัยนี้ อิฐมวลเบา ขนาด 15 cm สามารถก่อครั้งเดียวแล้วจบได้เลยทำให้ประหยัดทั้งแรงงาน และวัสดุทำให้ภาพรวม ในการใช้อิฐมวลเบาในการทำผนังมีราคาค่าก่อสร้างถูกลง


อิฐมวลเบา กาญจนบุรีการจัดส่งอิฐมวลเบาไปในจังหวัดกาญจนบุรี

การจัดส่งอิฐมวลเบาเข้าไปในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นแต่ละแบรนด์ของอิฐมวลเบาไม่ว่าจะเป็นอิฐมวลเบาไทคอน  อิฐมวลเบาตราเพชร  อิฐมวลเบา TPI  หรือ แบรนด์อื่นๆนั้นจะมีขั้นตอนแล้วจะมีขนาดของรถที่ไม่เท่ากันโดยส่วนใหญ่แล้ว  จะบรรทุกอิฐมวลเบา โดยรถถ 6 ล้อหรือ 10 ล้อ  ซึ่งการใช้รถเทเลอร์ในการขนส่งอิฐมวลเบาไปในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น เป็นเรื่องที่ยากเพราะเส้นทาง ขอเส้นทางในการเดินทางมีความลาดชันมากทำให้ไม่สามารถใช้รถเทรลเลอร์ในการขนส่งอิฐมวลเบาไปยังจังหวัดกาญจนบุรีได้ 

ในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอสังขละบุรี  อำเภอทองผาภูมิ  อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอไทรโยค มีพื้นที่เป็นป่าเขาและที่ราบสูงจึงไม่สามารถใช้รถที่มีสมรรถนะต่ำๆในการขนอิฐมวลเบาได้ จะต้องใช้รถบรรทุกที่มีสมรรถนะสูงๆในการขนส่งอิฐมวลเบาไปให้ลูกค้าในอำเภอที่มีเส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถและเป็นเส้นทางภูเขา   ส่วนอำเภอๆในจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญ      อำเภอท่ามะกา      อำเภอท่ามะกา  อำเภอท่าม่วง  ไปอำเภอเมืองกาญจนบุรีสามารถจัดส่งอิฐมวลเบาไปถึงมือลูกค้าได้เลยเป็นรถเล็กๆรถ 6 ล้อพอจะมีการจัดส่งที่กะทัดรัดและขนย้ายถ่ายเทได้ง่าย   


ตัวอย่างโครงการในจังหวัดกาญจนบุรีที่เลือกใช้อิฐมวลเบาในการก่อผนัง

ขอบคุณคุณอั๋นบ้านพักอาศัยและโกดังเก็บของในจังหวัดกาญจนบุรีที่เลือกใช้อิฐมวลเบาขนาดใหญ่ขนาด 20 x 60 x 15 cm   และอิฐมวลเบาขนาดใหญ่ขนาด 20 * 60 * 10 เซนติเมตรรวมถึงเสาเอ็นทับหลังสําเร็จรูป  

ได้จัดส่งสินค้า อิฐมวลเบาถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับขอขอบพระคุณ ลูกค้าเป็นอย่างสูง

ขอให้ลูกค้ามีสุขภาพแข็งแรงปราศจาก covid-19 

และขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับ


ขอร่วนเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆกับความสำเร็จของลูกค้า 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบาราคาถูก


https://www.facebook.com/ConcreteblockTel0890795722/


http://www.xn--12cah1c5aby9ctsv3etdbbw0hc6j.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐมวลเบาราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#ราคาอิฐมวลเบา ปี2563

#อิบมวลเบาราคาถุก บางนา #อิฐมวลเบาลาซาน #อิฐมวลเบา สุขุมวิท #อิฐมวลเบา วชิรธรรมสาธิต #อิฐมวลเบาอุดมสุข #อิฐมวลเบ าสรรพาวุธ #อิฐมวลเบา บางนาตราด

จัดส่ง #อิฐมวลเบาราคาถูกมีนบุรี  #อิฐมวลเบาหนองจอก  #อิฐมวลเบาคลองสามวา #อิฐมวลเบารามอินทรา  #อิฐมวลเบาลำลูกกา  #อิฐมวลเบาปทุมธานี  #อิฐมวลเบารังสิต

#อิฐมวลเบาหลองหลวง #อิฐมวลเบาฉลองกรุง  #อิฐมวลเบาบางพลี #อิฐมวลเบาบางมด #อิฐมวลเบาบางรัก  #อิฐมวลเบาบางโพธิ #อิฐมวลเบาประชาอุทิศ #อิฐมวลเบาบางประกอก

#อิฐมวลเบาบางประแก้ว #อิฐมวลเบาทุ่งครุ #อิฐมวลเบาดาวคะนอง #อิฐมวลเบาสุขสวัสดิ  #อิฐมวลเบาพระประแดง #อิฐมวลเบาพุทธบูชา  #อิฐมวลเบาจอมทอง

#อิฐมวลเบาวังน้อย   #อิฐมวลเบาอยุธยา  #อิฐมวลเบาบางประอิน   #อิฐมวลเบากรุงเทพ  #อิฐมวลเบาสมุทรปราการ  #อิฐมวลเบาราฎบูรณะ

#อิฐมวลเบาสมุทรสาคร #อิฐมวลเบาพระราม2 #อิฐมวลเบาเสรีไทย

#อิฐมวลเบาพระราม3 #อิฐมวลเบาพระราม 4 #อิฐมวลเบาพระราม 5  #อิฐมวลเบานนทบุรี  #อิฐมวลเบาบางใหญ่   #อิฐมวลเบาบางพลี  #อิฐมวลเบาบางเขน #อิฐมวลเบาลาดกระบัง

#อิฐมวลเบาฉะเชิงเทรา  #อิฐมวลเบาบางน้ำเปรียว #อิฐมวลเบาหลองหลวง #อิฐมวลเบาศรีนครินทร์  #อิฐมวลเบาบางพลี #อิฐมวลเบาบางใหญ่ #อิฐมวลเบาบ้านโพธิ์

#อิฐมวลเบาสุขุมวิท #อิฐมวลเบาคลองเตย #อิฐมวลเบาสามเสน #อิฐมวลเบาสายไหม #อิฐมวลเบาบางเขน #อิฐมวลเบาคลองสาวา #อิฐมวลเบาอิฐมวลเบาวังทองหลาง #อิฐมวลเบาลาดพร้าว

#อิฐมวลเบาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  #อิฐมวลเบาอำเภอบางปลาม้า #อิฐมวลเบาอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมวลเบาอำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช 

#อิฐมวลเบาอำเภออู่ทอง #อิฐมวลเบาอำเภอสามชุก #อิฐมวลเบาอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมวลเบาอำเภอสองพี่น้อง อำเภอด่านช้าง

#อิฐมวลเบาอำเภอเมืองชัยนาท  #อิฐมวลเบาอำเภอเมืองชัยนาท  #อิฐมวลเบาอำเภอมโนรมย์  #อิฐมวลเบาอำเภอวัดสิงห์  #อิฐมวลเบาอำเภอสรรพยา #อิฐมวลเบาอำเภอสรรคบุรี

#อิฐมวลเบาอำเภอหันคา #อิฐมวลเบา#อิฐมวลเบาอำเภอหนองมะโมง  #อิฐมวลเบาอำเภอเนินขาม 


.................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)


จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม


สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่


ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์


ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์


และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย


......................................................................................

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564

lightweight brick Prachin Buri (อิฐมวลเบา ปราจีนบุรี)

 lightweight brick Prachin Buri  (อิฐมวลเบา ปราจีนบุรี) 

อิฐมวลเบาปราจีนบุรี 

เรื่องราวเกี่ยวกับ:  อิฐมวลเบาในจังหวัดปราจีนบุรี บทความนี้จะกล่าวถึงการใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดปราจีนบุรี     จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญและมีการลงทุนจากต่างประเทศปีละจำนวนมากพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมโดยมีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งเนื่องจากทำเลที่ตั้งใกล้เมืองหลวงและใกล้ท่าเรือ  ที่ใช้ส่งออกและอยู่บนเส้นทางสำคัญสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  และภาคตะวันออก  ปราจีนบุรีมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ทั้งหมด 6 แห่งเช่นนิคมอุตสาหกรรม 304   นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี  นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 อิฐมวลเบา ปราจีนบุรี
อิฐมวลเบา ปราจีนบุรี


  จากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมงานก่อสร้างก็จะเจริญเติบโตรุ่งเรือง  มาคู่เกี่ยวกับเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรม  เมื่อมีโรงงานเกิดขึ้นใหม่เมื่อไหร่  ก็จะต้องสร้างบ้านสร้างที่พัก ให้พนักงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้อาศัยทำให้ทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เจริญเติบโตเพื่อรองรับเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี     

อิฐมวลเบาก็เป็นวัสดุก่อสร้างอีกวัสดุหนึ่งที่ผู้คนที่สถาปนิกที่เจ้าของอาคารนิยมใช้อิฐมวลเบามาก่อนทำผนังบ้านผนังอาคารผนังที่พักอาศัยกันเยอะมากขึ้น  จากสมัยก่อนนั้นอิฐที่ใช้ในการก่อผนังก็มีอิฐบล็อกอิฐมอญหรืออิฐแดง  แต่ในปัจจุบันนี้อิฐมวลเบาก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในการใช้ในการก่อผนัง  อาจจะเป็นเพราะว่ากระแสนิยมของการใช้อิฐมวลเบาในการก่อผนังนั้นมีข้อดีหลายๆอย่าง 


อิฐมวลเบา ปราจีนบุรี
อิฐมวลเบา ปราจีนบุรี การใช้อิฐมวลเบาก่อผนังจะทำให้บ้านของเราเย็นเพราะอิฐมวลเบามีคุณสมบัติไม่ดูดความร้อน  อิฐมวลเบาโดยปกติทั่วไปที่ใช้ตามท้องตลาดก็มีขนาดความหนา 7 cm หรือไม่ก็ 7 เซนครึ่งแต่ในปัจจุบันนี้การพัฒนาของอิฐมวลเบาสามารถผลิตความหนาสูงสุดได้ 25 เซนติเมตรสามารถนำไปก่อผนังที่ต้องการความหนาของผนังมากๆหรือเป็นผนังที่เก็บเสียงซึ่งโดยปกติสมัยก่อนเราจะก่ออิฐเป็น 2 ชั้นหรือก่อเ บิล แต่สมัยนี้สามารถใช้อิฐก้อนใหญ่ในการก่อ ที่ต้องการความหนาของผนังเยอะๆสามารถก็ได้เลยทำให้ต้นทุนค่าแรงรวมค่าของประหยัดไปได้หลายเท่าตัว

อิฐมวลเบาที่นิยมใช้ในจังหวัดปราจีนบุรี

จากการสำรวจจากแบบสอบถามของทีมงานอิฐมวลเบาราคาถูกดอทคอม  ได้เข้าไปทำการสำรวจทำแบบสอบถาม 100 ชุดของผู้ใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งไม่ได้แยกว่าโครงการขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กโดยทำการสุ่มตัวอย่างเป็นไซต์งานก่อสร้างที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรีรวมกัน 100 โครงการ


อิฐมวลเบา ปราจีนบุรี
อิฐมวลเบา ปราจีนบุรี ทั้งโครงการเล็กที่ใช้อิฐมวลเบาหรือเป็นโครงการใหญ่ๆที่ใช้อิฐมวลเบาทั้งหมด 100 โครงการได้ผลสำรวจออกมาว่าอิฐมวลเบาที่นิยมใช้มากที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นยี่ห้อ Smart  Block  รองลงมาจะเป็นอิฐมวลเบายี่ห้อตราเพชร     รองลงมาอีกจะเป็นอิฐมวลเบายี่ห้อไทคอน อิฐมวลเบายี่ห้อ TPI และอิฐมวลเบายี่ห้อนกอินทรีย์  ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าอิฐมวลเบาที่ได้รับความนิยมในจังหวัดปราจีนบุรีจะเป็นอิฐมวลเบายี่ห้อ Smart block อาจจะเป็นเพราะว่า พื้นที่ในภาคตะวันออกอิฐมวลเบายี่ห้อ Smart Block จะราคาถูกกว่าอิฐมวลเบายี่ห้ออื่นๆเพราะ Smart Box มีโรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดชลบุรี  ทำให้อิฐมวลเบายี่ห้อ Smart Block ถ้าขายในภาคตะวันออกไปจังหวัดปราจีนบุรีก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องของค่าขนส่งทำให้ราคาโดยรวมจะถูกกว่าเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ  จึงทำให้ผู้บริโภคที่ใช้อิฐมวลเบาในการทำผนังในจังหวัดปราจีนบุรีนิยมใช้อิฐมวลเบา Smart Block เยอะที่สุด


การแข่งขันทางการตลาดของอิฐมวลเบาในจังหวัดปราจีนบุรี

อย่างที่ทราบกันในเบื้องต้นว่าอิฐมวลเบาที่มีความนิยมที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรีก็คืออิฐมวลเบายี่ห้อ Smart Block ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดเยอะที่สุด  ในจังหวัดปราจีนบุรีมีอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เกิดขึ้นเยอะมากมายมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  การพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมของโรงงานที่เกิดใหม่  การพัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วไปของประชาชนในพื้นที่ทำให้การตลาดของอิฐมวลเบาในจังหวัดปราจีนบุรี มีความต้องการใช้อิฐมวลเบาในแต่ละเดือนเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 1 แสนก้อน

 ทำให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีการแข่งขันซื้อขายอิฐมวลเบากันค่อนข้างสูงเพราะไม่ว่าเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนก็มีความต้องการที่จะนำสินค้าของตัวเองเข้ามาขายในจังหวัดปราจีนบุรีไม่ว่าจะเป็นอิฐมวลเบาตราเพชรจากสระบุรี    อิฐมวลเบาตราไทคอนจากปทุมธานีหรืออิฐมวลเบาตรานกอินทรีย์จากสระบุรี 2-3 แบรนด์ที่กล่าวมาในข้างต้นก็มุ่งเน้นทำการตลาดไม่ว่าจะเป็นการตลาดออฟไลน์หรือออนไลน์เพื่อจัดสร้างจุดเด่นของแบรนด์ในเรื่องของราคาและคุณภาพเพื่อมีเป้าหมายที่จะแย่งพื้นที่ทางการตลาดของ Smart Box ให้ได้มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตาม Smart Box ก็ไม่ยอมให้อิฐมวลเบายี่ห้ออื่นแซงตัวเองได้ทานก็มีการวางแผนทางการตลาดที่ดีอยู่แล้วของคนในพื้นที่ปราจีนบุรีสร้างให้มีความแข็งแกร่งและมีความยั่ง


ที่ดีขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งการฟาดฟันหรือการสร้างการตลาดของแบรนด์ตัวเองในจังหวัดปราจีนบุรีมีความแข็งแรงแข็งแกร่งอย่างยิ่ง  ทำให้ราคาอิฐมวลเบาในพื้นที่ปราจีนบุรีมีราคาที่ถูกทำให้โดยภาพรวมแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเองที่จะได้ใช้สินค้าอิฐมวลเบาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากการแข่งขันดังกล่าว

การขนส่งอิฐมวลเบาในจังหวัดปราจีนบุรี

จากการที่ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อสร้างในจังหวัดปราจีนบุรีนั้นส่วนใหญ่แล้วการนำเข้าอิฐมวลเบามาจำหน่ายในจังหวัดปราจีนบุรีการจัดส่งโดยปกติทั่วไปก็จะเห็นเป็นรถ 6 ล้อที่มีความจุประมาณ 1,000 ก้อน  หรือไม่ก็เป็นรถสิบล้อที่มีความจุประมาณ 2,000 ก้อน  บางยี่ห้อก็เป็นการลงมือไว้ข้างรถบางยี่ห้อก็เป็นรถขนส่งติดเครนหิ้วอิฐมวลเบาลง   และถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ขนส่งอิฐมวลเบา 4000-5000 ก้อนก็จะใช้รถเทเลอร์ในการขนส่งสินค้าเข้าหน้างานแต่โดยปกติส่วนใหญ่รถเทเลอร์จะใช้เครื่องจักรในการนำอิฐมวลเบาลงจากรถซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกค้า   ซึ่งการขนส่งปิดมวลเบาเข้าไปในพื้นที่ปราจีนบุรีเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดอยู่แล้วสามารถจัดส่งได้รถทุกขนาด 


ขอบคุณตัวอย่างโครงการที่เลือกใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดปราจีนบุรี

ขอบคุณคุณมาวินโครงการบ้านพักอาศัยในจังหวัดปราจีนบุรีที่เลือกใช้อิฐมวลเบาในการทำผนังบ้านซึ่งคุณมาวินเลือกใช้อิฐมวลเบาตราเพชรขนาด 7 เซนครึ่งและอิฐมวลเบาขนาด 10 cm 

 ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าขอบคุณครับ ขอร่วนเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆกับความสำเร็จของลูกค้า 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบาราคาถูก


https://www.facebook.com/ConcreteblockTel0890795722/


http://www.xn--12cah1c5aby9ctsv3etdbbw0hc6j.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐมวลเบาราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564

Lightweight brick Uthai Thani (อิฐมวลเบา อุทัยธานี)

 lightweight brick Uthai Thani  (อิฐมวลเบา อุทัยธานี) 


อิฐมวลเบา อุทัยธานี

อิฐมวลเบา อุทัยธานีบทความนี้จะกล่าวถึง :  การใช้ อิฐมวลเบา ในจังหวัดอุทัยธานีในหลายๆแง่มุม  อุทัยธานี เดิมสะกดว่า อุไทยธานี    เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร  มีประชากรในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 325,866 คน 


อุตสาหกรรมอิฐมวลเบาในจังหวัดอุทัยธานี  

จังหวัดอุทัยธานีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างมากขึ้นเรื่อยๆจากสมัยก่อนตอนนี้ความรุ่งเรืองของสังคมเมือง ได้พัฒนาการก่อสร้างในจังหวัดอุทัยธานีทำให้ความต้องการใช้อิฐมวลเบาจังหวัดอุทัยธานีมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ     


ปัจจัยหนึ่งในแง่มุมของความไว้ใจหรือคุณสมบัติที่ดีของอิฐมวลเบาที่วิศวกรและสถาปนิกให้ความไว้วางใจและเลือกใช้อิฐมวลเบาเป็นลำดับต้นๆในจังหวัดอุทัยธานีเพื่อมาใช้ในงานก่อผนังทั้งในงานบ้านพักอาศัยและโกดังโรงงานต่างๆ   


สมัยก่อนในจังหวัดอุทัยธานีการเลือกใช้อิฐก่อผนังบ้านนั้นส่วนใหญ่จะมีแค่อิฐบล็อกและอิฐมอญแต่ในปัจจุบันนี้อิฐมวลเบาได้มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างมากทำให้มีการแข่งขันธุรกิจอิฐมวลเบาของโรงงานต่างๆซึ่งให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดอุทัยธานี 


การตลาดของอุตสาหกรรมอิฐมวลเบาในจังหวัดอุทัยธานี

จากการสำรวจของทีมงานอิฐมวลเบาราคาถูกที่ได้เข้าไปทำการตลาดในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนั้นได้พบว่า  แบรนด์ของอิฐมวลเบา ไม่ว่าจะเป็นอิฐมวลเบาไทคอน  อิฐมวลเบาตราเพชร   อิฐมวลเบาคิวคอน  อิฐมวลเบา Smart Block  ทุกๆแบรนด์ต่างให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอิฐมวลเบา ในจังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างมาก


ต่างมีการแข่งขันทางด้านของราคาและทำการตลาดแย่งพื้นที่ในการเข้า ไปโปรโมทอิฐมวลเบาของแบรนด์ของตัวเอง   ทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของอิฐมวลเบาในจังหวัดอุทัยธานีม่ได้มีมากนักส่งผลให้ราคาอิฐมวลเบาในจังหวัดอุทัยธานีไม่แพงจนเกินไปทำให้ผู้บริโภคได้รับราคาที่ถูกกว่าปกติ ซึ่งจะเป็นผลดีโดยภาพรวมของผู้บริโภคเองอิฐมวลเบา อุทัยธานี

อิฐมวลเบา อุทัยธานี

ขนาดของอิฐมวลเบาที่นิยมใช้งานในจังหวัดอุทัยธานี

การเลือกใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดอุทัยธานีก่อนหน้านี้ขนาดของอิฐมวลเบาที่นิยมใช้งานก็มีแค่ 7 เซนและ 7 เซนครึ่งขนาดของอิฐมวลเบาที่เป็นความหนาพิเศษเช่นอิฐมวลเบาขนาด 10 cm อิฐมวลเบาขนาด 15 cm หรืออิฐมวลเบาขนาด 20 cm เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีการนิยมใช้งานมาก่อผนังพิเศษแต่สมัยนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับงานผนังที่ต้องการความหนาแบบพิเศษ


 ทำให้การก่อผนังที่ใช้ความหนาของอิฐมวลเบาที่มีความหนาพิเศษนั้นง่ายต่อการทำงานและทำให้ประหยัดทั้งวัสดุและแรงงานโดยภาพรวมจากการที่สมัยก่อนนั้นใช้อิฐมวลเบาขนาด 7 เซนครึ่งต้องมาก่อเบิ้ลสองแถวแต่สมัยนี้ใช้อิฐมวลเบา 15% ก็ได้เลยทำให้ประหยัดทั้งแรงงานและวัสดุโดยภาพรวมทำให้การก่อสร้างโดยภาพรวมมีราคาถูกลงอิฐมวลเบา อุทัยธานี

อิฐมวลเบา อุทัยธานี


การจัดส่งอิฐมวลเบาไปในจังหวัดอุทัยธานี 

        การจัดส่งอิฐมวลเบาเข้าไปในจังหวัดอุทัยธานีนั้นแต่ละแบรนด์ของอิฐมวลเบาไม่ว่าจะเป็นอิฐมวลเบาไท  คอนอิฐมวลเบาตราเพชร  อิฐมวลเบา TPI  หรืออื่นๆนั้นจะมีขั้นตอนและจะมีขนาดของรถที่ไม่เท่ากันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะบรรทุกอิฐมวลเบาด้วยรถ 6 ล้อบรรทุกอิฐมวลเบาด้วยรถ 10 ล้อหรือบางครั้งอาจต้องบรรทุกอิฐมวลเบาด้วยรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ 


เพราะจังหวัดอุทัยธานีไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดเหมือนกรุงเทพฯทำให้ไม่ว่าจะใช้การขนส่งชนิดไหนก็สามารถจัดส่งอิฐมวลเบาไปถึงมือลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ทุกๆอำเภอของจังหวัดอุทัยธานีไม่ว่าจะเป็น อำเภอเมืองอุทัยธานี  อำเภอทัพทัน   อำเภอสว่างอารมณ์  อำเภอหนองฉาง  อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอบ้านไร่   อำเภอลานสัก   และอำเภอห้วยคต   ทุกๆอำเภอที่กล่าวมาในข้างต้นสามารถจัดส่งอิฐมวลเบาไปถึงมือลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

โครงการในจังหวัดอุทัยธานีที่เลือกใช้อิฐมวลเบา 

ขอขอบคุณคุณวัฒนาบ้านพักอาศัยอุทัยธานีที่เลือกใช้อิฐมวลเบาขนาด 15 cm 

และอิฐมวลเบาขนาด 10 cm รวมถึงเสาเอ็นทับหลังสําเร็จรูปสินค้าจัดส่งโดยรถสิบล้อ 2คัน 

จัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณคุณวัฒนาบ้านพักอาศัยอุทัยธานีมากๆขอให้ลูกค้า

มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจาก covid-19 ขอให้กิจการรุ่งเรือง 

ขอร่วนเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆกับความสำเร็จของลูกค้า 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่


ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบาราคาถูก


https://www.facebook.com/ConcreteblockTel0890795722/

http://www.xn--12cah1c5aby9ctsv3etdbbw0hc6j.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐมวลเบาราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"