วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

อิฐมวลเบาจังหวัดราชบุรี (Aerated Bricks, Ratchaburi Province)

อิฐมวลเบาจังหวัดราชบุรี 

(Aerated Bricks, Ratchaburi Province)


บทความนี้จะกล่าวถึง อุตาสาหกรรมอิฐมวลเบาใน    จังหวัดราชบุรี  รวมถึงการตลาดของอิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรี  และความต้องการใช้งานอิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรีในประเด็นต่างๆ   

ก่อนอื่นจะพาเพื่อนเพื่อน ไปรู้จักจังหวัดราชบุรีโดนสังเขป   เมืองราชบุรีเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก  โดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ของประเทศ  เหนือติดกับจังหวัดกาญจนบุรีทิศใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรีทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม และนครปฐม   จังหวัดราชบุรีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคของเป็น 10 อำเภอ  

อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี
อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี

ความต้องการใช้งานอิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรี   

                จังหวัดราชบุรีมีอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าเป็นลำดับต้นต้นของประเทศ ถ้ากรรมหลักอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งเป็นหนึ่งในแปดหนึ่งใน 18 จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยตั้งอยู่ที่ อำเภอโพธาราม  ศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญกระจายอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองใหญ่ได้แก่   เมืองราชบุรีบ้านโป่ง    โพธารามเป็นต้น  ในจังหวัดราชบุรีมีสถาบันอุดมศึกษาอยู่ใหญ่ใหญ่อยู่ 3-4 สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี    จึงทำให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน   สถานที่ราชการ  โรงงาน   อาคารพาณิชย์หอพักนักศึกษา  รองรับกับประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ที่จังหวัดราชบุรี  เพราะพื้นที่ที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่  ก่อสร้างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รอบๆสถานศึกษา เป็นเรื่องปกติธรรมดา สำหรับชุมชนที่มีสถานศึกษา อิฐมวลเบาเป็นกิจที่นำมาใช้ก่อสร้างทำเป็นผนังอาคารบ้านเรือน  อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากพวกแบตแต่ผู้ใช้อาคารเป็นอย่างมาก  เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของอิฐมวลเบาที่มีความแตกต่างกว่าอิฐก่อผนังประเภทอื่น   ให้มีการต้องการใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรีจำนวนมาก  ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายใน เป็นข้อมูลในปี 2564 ที่ผ่านมามีการใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรีรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านก้อน   จะเห็นได้ว่าความต้องการใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรีในปีที่ผ่านมาไม่น้อยเลยทีเดียว  ในราชบุรีมีโรงงานที่เกิดใหม่ในอุตสาหกรรมบ้านโป่ง ขึ้นอยู่มากมาย  จึงทำให้มีความต้องการใช้อิฐมวลเบาดังข้อมูลที่แจ้งไปในเบื้องต้น และคาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2565  อัตราการใช้อิฐมวลเบาเพิ่มขึ้นอีก 10% ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี
อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี

อิฐมวลเบา ที่นิยมใช้งานในจังหวัดราชบุรี

           จากความต้องการใช้งานอิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรีนั้นจะเห็นได้ว่าอิฐมวลเบาที่ใช้ในการก่อผนังเป็นที่นิยมของประชาชนและผู้ที่ทำการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก  มวลเบาส่วนใหญ่ที่นิยมใช้งานกันในจังหวัดราชบุรี  บ่อยครั้งและติดตลาดก็จะเป็นอิฐมวลเบาตาเพชร  อิฐมวลเบาไทคอน อิฐมวลเบาตราสมาร์ทบล็อก  อิฐมวลเบาตราทีพีไอ อิฐมวลเบาตรานกอินทรีย์  ในจังหวัดราชบุรีไม่มีโรงงานที่ผลิตอิฐมวลเบาโดยตรง  ส่วนใหญ่ที่ใช้งานในจังหวัดราชบุรีนำเข้ามาจากจังหวัดต่างๆ  มวลเบาตราเพชรจะนำเข้ามาจากจังหวัดสระบุรี  อิฐมวลเบาไทยคอนจะนำเข้ามาจากจังหวัดปทุมธานี  อิฐมวลเบาสมาร์ทบล็อกจะนำมาจากจังหวัดชลบุรี  วันเบานกอินทรีย์จะนำมาจากจังหวัดสระบุรี  การใช้งาน อิฐมวลเบายี่ห้อไหนดีนั้น  ขึ้นอยู่กับสเป็คและคุณสมบัติของยี่ห้อนั้นนั้น  เพราะแต่ละยี่ห้อมีคุณสมบัติและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน  แต่กระบวนการผลิตหลักๆก็จะคล้ายๆกัน  ขึ้นอยู่กับลูกค้าคนใช้งานวันที่จะนิยมหรือตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบายี่ห้อไหน  ... 


อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี
อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี


การจัดส่งอิฐมวลเบา เข้าไปในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

การจัดส่งอิฐมวลเบาเข้าไปในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ที่การจราจรไม่ติดขัดสามารถจัดส่งอิสมวลเบาก็ไปเรียนที่จังหวัดราชบุรีได้ทุกประเภทรถ  ไม่ว่าจะเป็นอิฐมวลเบาโดยใช้รถ 10 ล้อ  เหลืออิฐมวลเบาใช้รถเท็นเลอร์ในการจัดส่ง  ก็สามารถจัดส่งได้ทุกประเภท 


อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี
อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรีโครงการที่เลือกใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดราชบุรี

ขอขอบคุณคุณ ตู่ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและพักอาศัยจังหวัดราชบุรีที่เลือกใช้อิฐมวลเบาตาเพชร  ขนาด 20 × 60 × 17.5 เซนติเมตร ซึ่งเป็นอิฐมวลเบาสเปคที่มีความหนาเป็นพิเศษ อิฐมวลเบาโครงการนี้จัดส่งด้วยรถเทเลอร์ โครงการนี้ใช้อิฐก่อผนังที่มีความหนาสเปคพิเศษกว่าปกติ  ซึ่งอิฐมวลเบาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมเลือกใช้เมื่อผู้ใช้งานต้องการที่มีความหนาเป็นพิเศษสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  ขอบพระคุณคุณตู่มากๆที่เลือกเลือกใช้อิฐมวลเบาของเรา   

ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  พื้นที่ที่เราเคยจัดส่งอิสมวลเบาเราสามารถจัดส่งได้ทุกอำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองราชบุรี  อำเภอ จอมบึง  อำเภอสวนผึ้ง  อำเภอดำเนินสะดวก  อำเภอบ้านโป่ง  อำเภอบางแพ อำเภอโพธาราม   อำเภอวัดเพลง  อำเภอปากท่อ และอำเภอบ้านคา ทุกทุกอำเภอที่กล่าวมาแล้วเราสามารถจัดส่งอิฐมวลเบาเข้าไปในพื้นที่ได้ทุกทุกอำเภอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนอิฐมวลเบาราคาถูกของพวกเราขอบพระคุณอย่างสูงขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงกิจการค้าขึ้น

อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี
อิฐมวลเบา จังหวัดราชบุรี


ขอร่วนเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆกับความสำเร็จของลูกค้า 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 081-549-5666,081-493-5569, 081-493-5452,081-466-5665

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบาราคาถูก

https://trich.co.th/

https://www.facebook.com/ConcreteblockTel0890795722/

http://www.xn--12cah1c5aby9ctsv3etdbbw0hc6j.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)


"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#ราคาอิฐมวลเบา ปี2565

#อิบมวลเบาราคาถุก บางนา #อิฐมวลเบาลาซาน #อิฐมวลเบา สุขุมวิท #อิฐมวลเบา วชิรธรรมสาธิต #อิฐมวลเบาอุดมสุข #อิฐมวลเบ าสรรพาวุธ #อิฐมวลเบา บางนาตราด

จัดส่ง #อิฐมวลเบาราคาถูกมีนบุรี  #อิฐมวลเบาหนองจอก  #อิฐมวลเบาคลองสามวา #อิฐมวลเบารามอินทรา  #อิฐมวลเบาลำลูกกา  #อิฐมวลเบาปทุมธานี  #อิฐมวลเบารังสิต

#อิฐมวลเบาหลองหลวง #อิฐมวลเบาฉลองกรุง  #อิฐมวลเบาบางพลี #อิฐมวลเบาบางมด #อิฐมวลเบาบางรัก  #อิฐมวลเบาบางโพธิ #อิฐมวลเบาประชาอุทิศ #อิฐมวลเบาบางประกอก

#อิฐมวลเบาบางประแก้ว #อิฐมวลเบาทุ่งครุ #อิฐมวลเบาดาวคะนอง #อิฐมวลเบาสุขสวัสดิ  #อิฐมวลเบาพระประแดง #อิฐมวลเบาพุทธบูชา  #อิฐมวลเบาจอมทอง

#อิฐมวลเบาวังน้อย   #อิฐมวลเบาอยุธยา  #อิฐมวลเบาบางประอิน   #อิฐมวลเบากรุงเทพ  #อิฐมวลเบาสมุทรปราการ  #อิฐมวลเบาราฎบูรณะ

#อิฐมวลเบาสมุทรสาคร #อิฐมวลเบาพระราม2 #อิฐมวลเบาเสรีไทย

#อิฐมวลเบาพระราม3 #อิฐมวลเบาพระราม 4 #อิฐมวลเบาพระราม 5  #อิฐมวลเบานนทบุรี  #อิฐมวลเบาบางใหญ่   #อิฐมวลเบาบางพลี  #อิฐมวลเบาบางเขน #อิฐมวลเบาลาดกระบัง


#อิฐมวลเบาฉะเชิงเทรา  #อิฐมวลเบาบางน้ำเปรียว #อิฐมวลเบาหลองหลวง #อิฐมวลเบาศรีนครินทร์  #อิฐมวลเบาบางพลี #อิฐมวลเบาบางใหญ่ #อิฐมวลเบาบ้านโพธิ์

#อิฐมวลเบาสุขุมวิท #อิฐมวลเบาคลองเตย #อิฐมวลเบาสามเสน #อิฐมวลเบาสายไหม #อิฐมวลเบาบางเขน #อิฐมวลเบาคลองสาวา #อิฐมวลเบาอิฐมวลเบาวังทองหลาง #อิฐมวลเบาลาดพร้าว

#อิฐมวลเบาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  #อิฐมวลเบาอำเภอบางปลาม้า #อิฐมวลเบาอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมวลเบาอำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช 

#อิฐมวลเบาอำเภออู่ทอง #อิฐมวลเบาอำเภอสามชุก #อิฐมวลเบาอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมวลเบาอำเภอสองพี่น้อง อำเภอด่านช้าง

#อิฐมวลเบาอำเภอเมืองชัยนาท  #อิฐมวลเบาอำเภอเมืองชัยนาท  #อิฐมวลเบาอำเภอมโนรมย์  #อิฐมวลเบาอำเภอวัดสิงห์  #อิฐมวลเบาอำเภอสรรพยา #อิฐมวลเบาอำเภอสรรคบุรี

#อิฐมวลเบาอำเภอหันคา #อิฐมวลเบา#อิฐมวลเบาอำเภอหนองมะโมง  #อิฐมวลเบาอำเภอเนินขาม 


.................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)


จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม


สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่


ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์


ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์


และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย


......................................................................................