วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564

lightweight brick Kanchanaburi (อิฐมวลเบา กาญจนบุรี)

อิฐมวลเบา กาญจนบุรี

 lightweight brick Kanchanaburi 

บทความนี้จะกล่าวถึง :  การใช้ อิฐมวลเบา ในจังหวัดกาญจนบุรีในหลายๆแง่มุม  

เรื่องราวเกี่ยวกับ:    อิฐมวลเบาในจังหวัดกาญจนบุรี

บทความนี้จะกล่าวถึง :  การใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดกาญจนบุรีในหลายๆแง่มุม ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการใช้ อิฐมวลเบา ในจังหวัดกาญจนบุรีขออนุญาตพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับจังหวัดกาญจนบุรีให้มากขึ้นทั้งเรื่องของประชากรและภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี กันก่อน 

     จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย  มีพื้นที่ทั้งหมด 19,473  ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่และมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก มีระยะห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 129 กิโลเมตรมีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้แก่จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดราชบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม  

     จังหวัดกาญจนบุรีมีมีชื่อเสียงมาก  เหตุการณ์ที่ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2   เมื่อญี่ปุ่นได้ตัดสินใจสร้างทางรถไฟยุทธศาสตร์  จากชุมทางหนองปลาดุกในประเทศไทยไปยังเมืองทันบูซายัด ในประเทศพม่า   โดยเกณฑ์เชลยศึกและแรงงานจำนวนมากมาเร่งสร้างทางรถไฟอย่างหามรุ่งหามค่ำ  จนทำให้มีผู้ล้มตายเป็นจำนวนมาก  2 ปรากฏ ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลาย 

ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้และภูเขาสูงโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านเหนือและตะวันตกของจังหวัด ถึงแม้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีจะมีพื้นที่ติดกับจังหวัดตากทางด้านทิศเหนือแต่ก็ไม่มีถนนเชื่อมต่อกันเนื่องจากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งเป็นมรดกโลกและมีป่าที่อุดมสมบูรณ์มีภูเขาอันสลับซับซ้อนหากจะเดินทางติดต่อต้องอ้อมไปทางจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร แล้วจึงเข้าจังหวัดตากซึ่งมีระยะทาง 490 กิโลเมตร

ภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรีแบ่งใหญ่ๆได้ 3 ลักษณะดังนี้

 1 เขตภูเขาและที่ราบที่สูง

 2 เขตที่ราบลูกฟูกได้แก่อำเภอเลาขวัญอำเภอบ่อพลอยอำเภอพนมทวน

 3 เขตที่ราบลุ่มน้ำได้แก่พื้นที่ทางด้านใต้ของจังหวัดได้แก่อำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงและบางส่วนของอำเภอพนมทวนหาอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีฤดูร้อน     ฤดูฝนและฤดูหนาวในจังหวัดกาญจนบุรีมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.0 องศาเซลเซียส


อิฐมวลเบา กาญจนบุรี


อุตสาหกรรมอิฐมวลเบาใน จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามีประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2  พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาป่าไม้  นั่นคือ นั่นคือภาพของสมัยก่อนเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้ว แต่ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนต้องปรับตัว และเรียนรู้ ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์บ้าน เพื่อ  พื้นที่ธรรมชาติให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนกาญจนบุรี

             บ้านที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งในสี่ที่สำคัญของคนทุกจังหวัด ทุกที่  ทุกประเทศที่จำเป็นจะต้องมี  กาญจนบุรีพศ 2564 นี้ไม่ใช่เป็นเหมือนยุคก่อนๆ  ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการก่อสร้างและพัฒนาทำให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างๆ  มีการสร้างหมู่บ้าน  สร้างคอนโดมิเนียม สร้างอาคารพักอาศัยเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยว  บ้างรองรับนักศึกษาที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยบ้าง   ทำให้อุตสาหกรรมอิฐมวลเบาก็เริ่มที่จะนิยมใช้กันในจังหวัดกาญจนบุรี    ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างและพัฒนาไปไกล  

อิฐมวลเบาเป็นที่นิยมของคนในจังหวัดกาญจนบุรีพอสมควรเพราะมองไปทางไหนในโครงการก่อสร้างต่างๆก็จะเห็นมีการใช้ อิฐมวลเบา กันแพร่หลายมากขึ้น  ในจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้มีโรงงานผลิตอิฐมวลเบาโดยตรงแต่ก็จะนำ อิฐมวลเบามาจากโรงงานที่ผลิตอย่างเช่นอิฐมวลเบาสระบุรี อิฐมวลเบาไทคอนจากปทุม   TPI สระบุรี  อุตสาหกรรมอิฐมวลเบาในจังหวัดกาญจนบุรี  เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เริ่มที่จะเข้ามาทำการตลาดในจังหวัดนี้กันมากขึ้น 


อิฐมวลเบา กาญจนบุรี

การตลาดของอุตสาหกรรมอิฐมวลเบาในจังหวัดกาญจนบุรี

จากการเข้าไปสำรวจของทีมงานอิฐมวลเบาราคาถูกที่ได้เข้าไปทำการตลาดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นั้นได้พบแบรนด์ของอิฐมวลเบาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิฐมวลเบาไทคอน อิฐมวลเบาตราเพชร อิฐมวลเบาคิวคอน  อิฐมวลเบา Smart Block 

และทุกๆแบรนด์ต่างก็ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอิฐมวลเบาในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมากต่างก็มีการสร้างแบรนด์ของตัวเองเพื่อเข้าไปแข่งขันเข้าไปตีตลาดลูกค้าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี   หนัง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ก่อสร้างโดยใช้อิฐมวลเบาในการทำผนังนั้นการตลาดส่วนใหญ่ของกาญจนบุรีส่วนใหญ่จะซื้ออิฐมวลเบามาจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจากในพื้นที่ 

 ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่กาญจนบุรีได้นำอิฐมวลเบามาสต๊อกไว้ในโกดังเก็บของแล้วก็ทยอยส่งให้ลูกค้าของตัวเองตามพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่   จากการสำรวจของทีมงานอิฐมวลเบาราคาถูก   ได้ให้ข้อมูลว่าน่าทึ่งเป็นอย่างมากสำหรับจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแต่ป่าเขาธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่แต่กลับมีรีสอร์ท  มีบังกะโลมีหมู่บ้านหรู  ขึ้นเป็นจำนวนมาก  จึงเป็นโอกาสดีของผู้ผลิตอิฐมวลเบาในแต่ละแบรนด์   ที่ไปบุกเบิกการตลาดในจังหวัดกาญจนบุรีใครเข้าก่อนได้เปรียบก่อน  


ตอนนี้ปัจจัยที่ลูกค้าในจังหวัดกาญจนบุรีสนใจที่จะเลือกใช้แบรนด์ของอิฐมวลเบาแบรนด์ไหนนั้น จากการสำรวจสอบถามผู้ทำการก่อสร้างที่ใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดกาญจนบุรี 30 โครงการ   เราได้รับคำตอบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้แบรนด์ไหนของอิฐมวลเบานั้นเป็นเรื่องของคุณภาพมากกว่าราคา  การบอกต่อปากต่อปากของผู้ที่ใช้ อิฐมวลเบา ในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น เป็นสิ่งที่น่าทึ่งเป็นอย่างมาก ว่าปัจจุบันนี้มีแค่ 2 แบรนด์ที่ติดปากและคุ้นเคยสำหรับช่างในจังหวัดกาญจนบุรีแต่ทีมงานอิฐมวลเบาราคาถูกขออุบ  ไว้ก่อนว่ามีแบรนด์ยี่ห้อไหนบ้างที่ติดตลาดและช่างในจังหวัดกาญจนบุรีนิยมชมชอบใช้งานเป็นอย่างมาก

อิฐมวลเบา กาญจนบุรี


ขนาดของอิฐมวลเบาที่นิยมใช้งานในจังหวัดกาญจนบุรี

การเลือกใช้อิฐมวลเบาในจังหวัดกาญจนบุรีก่อนหน้านี้อิฐมวลเบานิยมใช้งานก็มีแค่ 7.0 และ 7.50 ซม  แต่ปัจจุบันนี้มีการใช้อิฐมวลเบาขนาดที่มีความหนามากๆเช่นหนา 10 cm  15 cm  20 เซนติเมตร นำมาใช้ก่อผนังที่ต้องการความหนามากเป็นพิเศษ 

 ทำให้การก่อผนังที่ใช้ความหนาของอิฐมวลเบาที่มีความหนาพิเศษนั้นง่ายต่อการทำงานและทำให้ประหยัดทั้งวัสดุและแรงงานโดยภาพรวมแล้วสมัยก่อนนะเนี่ยใช้ อิฐมวลเบา ขนาด 7 เซนต้องใช้ประกอบเบิ้ลสองแถวแต่สมัยนี้ อิฐมวลเบา ขนาด 15 cm สามารถก่อครั้งเดียวแล้วจบได้เลยทำให้ประหยัดทั้งแรงงาน และวัสดุทำให้ภาพรวม ในการใช้อิฐมวลเบาในการทำผนังมีราคาค่าก่อสร้างถูกลง


อิฐมวลเบา กาญจนบุรีการจัดส่งอิฐมวลเบาไปในจังหวัดกาญจนบุรี

การจัดส่งอิฐมวลเบาเข้าไปในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นแต่ละแบรนด์ของอิฐมวลเบาไม่ว่าจะเป็นอิฐมวลเบาไทคอน  อิฐมวลเบาตราเพชร  อิฐมวลเบา TPI  หรือ แบรนด์อื่นๆนั้นจะมีขั้นตอนแล้วจะมีขนาดของรถที่ไม่เท่ากันโดยส่วนใหญ่แล้ว  จะบรรทุกอิฐมวลเบา โดยรถถ 6 ล้อหรือ 10 ล้อ  ซึ่งการใช้รถเทเลอร์ในการขนส่งอิฐมวลเบาไปในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น เป็นเรื่องที่ยากเพราะเส้นทาง ขอเส้นทางในการเดินทางมีความลาดชันมากทำให้ไม่สามารถใช้รถเทรลเลอร์ในการขนส่งอิฐมวลเบาไปยังจังหวัดกาญจนบุรีได้ 

ในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอสังขละบุรี  อำเภอทองผาภูมิ  อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอไทรโยค มีพื้นที่เป็นป่าเขาและที่ราบสูงจึงไม่สามารถใช้รถที่มีสมรรถนะต่ำๆในการขนอิฐมวลเบาได้ จะต้องใช้รถบรรทุกที่มีสมรรถนะสูงๆในการขนส่งอิฐมวลเบาไปให้ลูกค้าในอำเภอที่มีเส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถและเป็นเส้นทางภูเขา   ส่วนอำเภอๆในจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญ      อำเภอท่ามะกา      อำเภอท่ามะกา  อำเภอท่าม่วง  ไปอำเภอเมืองกาญจนบุรีสามารถจัดส่งอิฐมวลเบาไปถึงมือลูกค้าได้เลยเป็นรถเล็กๆรถ 6 ล้อพอจะมีการจัดส่งที่กะทัดรัดและขนย้ายถ่ายเทได้ง่าย   


ตัวอย่างโครงการในจังหวัดกาญจนบุรีที่เลือกใช้อิฐมวลเบาในการก่อผนัง

ขอบคุณคุณอั๋นบ้านพักอาศัยและโกดังเก็บของในจังหวัดกาญจนบุรีที่เลือกใช้อิฐมวลเบาขนาดใหญ่ขนาด 20 x 60 x 15 cm   และอิฐมวลเบาขนาดใหญ่ขนาด 20 * 60 * 10 เซนติเมตรรวมถึงเสาเอ็นทับหลังสําเร็จรูป  

ได้จัดส่งสินค้า อิฐมวลเบาถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับขอขอบพระคุณ ลูกค้าเป็นอย่างสูง

ขอให้ลูกค้ามีสุขภาพแข็งแรงปราศจาก covid-19 

และขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับ


ขอร่วนเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆกับความสำเร็จของลูกค้า 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 089 795722

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบาราคาถูก


https://www.facebook.com/ConcreteblockTel0890795722/


http://www.xn--12cah1c5aby9ctsv3etdbbw0hc6j.com/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐมวลเบาราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#ราคาอิฐมวลเบา ปี2563

#อิบมวลเบาราคาถุก บางนา #อิฐมวลเบาลาซาน #อิฐมวลเบา สุขุมวิท #อิฐมวลเบา วชิรธรรมสาธิต #อิฐมวลเบาอุดมสุข #อิฐมวลเบ าสรรพาวุธ #อิฐมวลเบา บางนาตราด

จัดส่ง #อิฐมวลเบาราคาถูกมีนบุรี  #อิฐมวลเบาหนองจอก  #อิฐมวลเบาคลองสามวา #อิฐมวลเบารามอินทรา  #อิฐมวลเบาลำลูกกา  #อิฐมวลเบาปทุมธานี  #อิฐมวลเบารังสิต

#อิฐมวลเบาหลองหลวง #อิฐมวลเบาฉลองกรุง  #อิฐมวลเบาบางพลี #อิฐมวลเบาบางมด #อิฐมวลเบาบางรัก  #อิฐมวลเบาบางโพธิ #อิฐมวลเบาประชาอุทิศ #อิฐมวลเบาบางประกอก

#อิฐมวลเบาบางประแก้ว #อิฐมวลเบาทุ่งครุ #อิฐมวลเบาดาวคะนอง #อิฐมวลเบาสุขสวัสดิ  #อิฐมวลเบาพระประแดง #อิฐมวลเบาพุทธบูชา  #อิฐมวลเบาจอมทอง

#อิฐมวลเบาวังน้อย   #อิฐมวลเบาอยุธยา  #อิฐมวลเบาบางประอิน   #อิฐมวลเบากรุงเทพ  #อิฐมวลเบาสมุทรปราการ  #อิฐมวลเบาราฎบูรณะ

#อิฐมวลเบาสมุทรสาคร #อิฐมวลเบาพระราม2 #อิฐมวลเบาเสรีไทย

#อิฐมวลเบาพระราม3 #อิฐมวลเบาพระราม 4 #อิฐมวลเบาพระราม 5  #อิฐมวลเบานนทบุรี  #อิฐมวลเบาบางใหญ่   #อิฐมวลเบาบางพลี  #อิฐมวลเบาบางเขน #อิฐมวลเบาลาดกระบัง

#อิฐมวลเบาฉะเชิงเทรา  #อิฐมวลเบาบางน้ำเปรียว #อิฐมวลเบาหลองหลวง #อิฐมวลเบาศรีนครินทร์  #อิฐมวลเบาบางพลี #อิฐมวลเบาบางใหญ่ #อิฐมวลเบาบ้านโพธิ์

#อิฐมวลเบาสุขุมวิท #อิฐมวลเบาคลองเตย #อิฐมวลเบาสามเสน #อิฐมวลเบาสายไหม #อิฐมวลเบาบางเขน #อิฐมวลเบาคลองสาวา #อิฐมวลเบาอิฐมวลเบาวังทองหลาง #อิฐมวลเบาลาดพร้าว

#อิฐมวลเบาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  #อิฐมวลเบาอำเภอบางปลาม้า #อิฐมวลเบาอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมวลเบาอำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช 

#อิฐมวลเบาอำเภออู่ทอง #อิฐมวลเบาอำเภอสามชุก #อิฐมวลเบาอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมวลเบาอำเภอสองพี่น้อง อำเภอด่านช้าง

#อิฐมวลเบาอำเภอเมืองชัยนาท  #อิฐมวลเบาอำเภอเมืองชัยนาท  #อิฐมวลเบาอำเภอมโนรมย์  #อิฐมวลเบาอำเภอวัดสิงห์  #อิฐมวลเบาอำเภอสรรพยา #อิฐมวลเบาอำเภอสรรคบุรี

#อิฐมวลเบาอำเภอหันคา #อิฐมวลเบา#อิฐมวลเบาอำเภอหนองมะโมง  #อิฐมวลเบาอำเภอเนินขาม 


.................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)


จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม


สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่


ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์


ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์


และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย


......................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น